Izglītība

Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 626 pirmklasnieki

01.09.2023.

1. septembris

Jaunajā mācību gadā Mārupes novada pašvaldības  izglītības iestādēs mācības uzsāks 6890 bērni un jaunieši,  kas ir par 256 vairāk nekā pagājušajā gadā. 1807 zinības apgūs pirmsskolas izglītības iestādēs, 5083 –  skolās (no tiem 626 pirmklasnieki).

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācīsies 729 izglītojamie.

Mācību procesu nodrošinās 770 pedagoģiskie un 355 tehniskie darbinieki.

Sešas pirmās klases šogad atvērtas Babītes vidusskolā, Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes pamatskolā, piecas – Mārupes Valsts ģimnāzijā, divas – Salas sākumskolā un viena – Skultes sākumskolā. 

 

Lai varētu pilnvērtīgāk nodrošināt mācību procesu, šogad pirmo reizi visiem Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmo klašu skolēniem vienlaicīgi tiks nodrošināti divi skolotāji – pedagogs un pedagoga palīgs.

Visvairāk skolēnu ir Mārupes Valsts ģimnāzijā, tai seko Babītes vidusskola, Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola, Salas sākumskola un Skultes sākumskola.

Lai zinību ceļš iedvesmo! 

VIDEO SVEICIENS

1. SEPTEMBRA SVINĪGO PASĀKUMU FOTOGALERIJA