Izglītība

Janvāra izglītības iestāžu ziņas

05.02.2024.

Latvijas ziemai raksturīgie laikapstākļi janvārī ļāva dažādot āra aktivitātes pirmsskolas izglītības iestādēs.  5. un 6. klašu skolēni guvuši godalgotas vietas novada matemātikas un datorikas konkursā “Loģiskais cipars”. Skolās rīkoti tematiski pasākumi barikāžu laika un Ziemassvētku kauju atcerei, ar izbraukuma ekspozīciju “Muzeobuss” skolās viesojies 1991. gada barikāžu muzejs. Mārupes novada pedagogu volejbola komanda, pārstāvot Jaunmārupes pamatskolu, gūst uzvaru Baltijas skolu darbinieku volejbola turnīrā.

 

Janvāris šogad pienāca ar salu un bagātīgu sniega segu, kas pirmsskolu audzēkņiem ļāva baudīt ziemas priekus, sacensties sporta aktivitātēs un radoši darboties.

PII “Saimīte” jaunāka vecuma bērni sporta laukumā kopā ar pasaku tēlu – sunītis Pifu veica dažādas  aktivitātes, spēlēja spēles, bet vislielāko prieku visiem sagādāja vizināšanās ar ragavām. Lielākie bērni izmēģināja spēkus veiklības stafetēs un izpildīja sporta skolotāju sagatavotos uzdevumus.

PII “Zīļuka” skolotāju radošā pieeja un izdoma sniedza bērniem iespēju bagātināt zināšanas un prasmes, izmantojot āra vides priekšrocības. Sniegs tika saldēts, kausēts, krāsots, un arī lasīt var mācīties ar ledus burtiem, var pat spēlēt hokeju ar pašu sasaldētām ledus ripām, gatavot skaistus rotājumus ar iesaldētām pogām. Tik daudz prieka no āra izglītības gūst katrs “Zīļuka” audzēknis!

Zīļuks 1Zīļuks 2Zīļuks 3

Arī skolās mācību process pēc ziemas brīvlaika ir iesācies aizraujoši.

Janvāra sākumā Jaunmārupes pamatskolas 1. klašu skolēnus priecēja pieredzējušas aktrises ar komiksu lasījumu. “Anna un Froga” ir franču komiksu autores Anukas Rikāras stāsti par meitenīti Annu, vardi Frogu, slieku Kristofu, kaķi Renē un suni Bibī. Aktrises kopā ar publiku teatrālā veidā, izmantojot rekvizītus un kostīmu detaļas, ieskaņoja un padarīja šo komiksa lasījumu patiešām dzīvu. Auditorija tika iesaistīta, katram skolēnam vai skolēnu grupai piešķirot konkrētu skaņas radīšanas uzdevumu. Šādā veidā auditorija pieredzēja, kā literatūra, teātris un mākslas darba ieskaņošana sastopas vienā skatuves mākslas notikumā.

Mārupes pamatskola gatavojas 75 gadu jubilejai, kas būs vasarā, bet janvārī īpaša uzmanība tika veltīta vienai no skolas vērtībām – Zinātkārei. Šī vērtība  dominēja arī sociālo zinību un vēstures stundā, kur 6.a, b un c klašu skolēniem bija iespēja tikties ar SIA “Grāmatvedība un audits “TKB” vadītāju un īpašnieci Vēsmu Ločmeli. Vēsma dalījās ar zināšanām un praktiskiem uzdevumiem temata “Budžets” apguvei. Skolēni uzzināja par budžeta veidiem mūsu valstī, novadā un papildināja savas zināšanas par tematu praktiskā veidā, veidojot budžetu savam mācību uzņēmumam.

2023./2024. mācību gadā Babītes vidusskola ir iesaistījusies SEB Skolu vēstnešu programmā, kuras mērķis ir pilnveidot izglītojamo zināšanas par finansēm, tādējādi paverot jauniešiem plašākas iespējas kļūt par nākotnes līderiem. Lai veicinātu zināšanu un pieredzes pārnesi, Babītes vidusskolas 11. klašu izglītojamie Rainers Bortkevičs un Agnese Laugale programmas ietvaros vadīja īslekciju ciklu par finanšu pratību saviem vienaudžiem.

Arī 2023./2024. mācību gadā Babītes vidusskolas jauniešu grupai bija iespēja piedalīties Erasmus+ jaunatnes mobilitātē “My river, Your river, Our river,” kas laikā no 7. līdz 16. decembrim norisinājās Rumānijā. Jaunatnes mobilitātes ietvaros jaunieši guva iespēju pielietot savas angļu valodas prasmes, piedzīvot kultūru daudzveidību, kā arī paplašināt izpratni par veselīgām attiecībām, līdztiesību un demokrātiju. Iegūtās zināšanas un pieredzi jaunieši turpina nodot arī saviem vienaudžiem – daloties iespaidos un vadot tematiskas darbnīcas, kurās izmantotas Erasmus+ laikā apgūtās metodes.

 

Janvārī atceramies un pieminam Latvijai būtiskus vēstures notikumus.

6. janvārī Mārupes Valsts ģimnāzijas esošie un bijušie skolēni kopā ar skolotājiem piedalījās Ziemassvētku kauju atceres pasākumos Latvijas Kara muzeja filiālē "Mangaļos" un Ložmetējkalnā. Mārupes Valsts ģimnāzija Ziemassvētku kauju atceres pasākumos piedalās ik gadu, jau kopš 1989. gada.

19. janvārī  pie izglītības iestādēm gaiši dega barikāžu atceres dienas ugunskuri.

1991. gada barikāžu atceres pasākumu ietvaros skolas apbraukāja Muzeobuss ar mobilo ekspozīciju un izzinošu lekciju par 1991. gada janvāra notikumiem, Babītes vidusskolā 9. līdz 11. klašu izglītojamajiem notika tikšanās ar Romualdu Ražuku, bet Jaunmārupes pamatskolā notika Latvijas Okupācijas muzeja nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks”. 

Muzeobuss 1Muzeobuss 2
Muzeobuss 3Muzeobuss 4
Muzeobuss 5Muzeobuss 6

Skolēni ar labiem panākumiem piedalās olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Babītes Mūzikas skolas audzēknis Eduards Augusts Mazapšs (skolotāja Maija Švēdenberga, koncertmeistare Kristīne Geidmane) ieguva 3. vietu sitaminstrumentu konkurencē valsts konkursā pūšaminstrumentu un sitaminstumentu spēles programmu audzēkņiem. Savukārt vijoles spēles audzēknis Gustavs Dubinskis ieguva 2. vietu (skolotāja Elita Kolča, koncertmeistars Austris Kalniņš)  Mazajā Augusta Dombrovska konkursā.

Mārupes novada skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Valsts izglītības satura centra organizētajās 2. (novada) posma mācību olimpiādēs, labākie tiek izvirzīti dalībai 3. (valsts) posmā.

Dažādus interesantus konkursus un sacensības organizē arī novada izglītības iestādes.

Jaunmārupes pamatskolā notika matemātikas un datorikas konkurss “Loģiskais cipars”, kur satikās Mārupes novada izglītības iestāžu 5. un 6.klašu skolēnu komandas.

Loģiskais cipars 1Loģiskais cipars 2Loģiskais cipars 3

Sākumskolas klasēs notiek Skaļās lasīšanas konkurss, bet pamatskolas un vidusskolas klases gatavojas Skatuves runas konkursam, lai noskaidrotu labākos lasītājus un talantīgākos runas meistarus, kuri vēlāk dosies uz nākamo konkursa kārtu.

Mārupes Valsts ģimnāzija notika Ziemas šaha A un B turnīrs, kurā piedalījās jaunie šahisti no Mārupes Valsts ģimnāzijas un citām izglītības iestādēm. Sacensības notika pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.

Jaunmārupes pamatskolas pedagogi uzvar Baltijas skolu darbinieku volejbola sacensībās

2024. gads veiksmīgi iesācies Mārupes novada pedagogu volejbola komandai, pārstāvot Jaunmārupes pamatskolu Baltijas skolu darbinieku volejbola turnīrā, kas norisinājās 2. - 3. janvārī Igaunijā, Tartu. Jaunmārupes pamatskolas komanda jau vairākus gadus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī pierāda savu nelokāmību un sportisko garu! Lepojamies un apsveicam dalībniekus!

Volejbols

 

Pedagogu aktivitātes

3. janvārī Mārupes Valsts ģimnāzijā notika konference “Mākslīgais intelekts – ienaidnieks vai draugs skolotājam?” Tās dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par mākslīgā intelekta rašanās vēsturi, darbības principiem, rīku daudzveidību un mākslīgā intelekta izmantošanas tiesiskiem un ētiskiem aspektiem. Pedagogi īpaši interesējās par  mākslīgā intelekta rīku izmantošanas iespējām pedagoģiskajā darbā.

3. janvārī Jaunmārupes pamatskolā mūzikas skolotājiem tika organizēti profesionālās pilnveides kursi “Mūzikas mācību priekšmeta apguve pamatskolā, izmantojot visaskola.lv”. Skolotāji iepazina, uzzināja, izzināja un saprata, ka mūzikas mācību stundām nepieciešama tikai piekļuve visaskola.lv materiāliem. Un stunda var sākties! Semināra laikā skolotājiem bija arī iespēja tikties ar mūzikas terapeiti Ingu Bērziņu.

17. janvārī PII “Saimīte” tika organizēti profesionālās pilnveides kursi “Bērnu pašvadīta mācīšanās pirmsskolas mūzikas apguvē”. Kursus vadīja un dalījās  pieredzē PII “Saimīte”  mūzikas skolotāja Vineta Vītola. Mācību laikā tika aktualizēta tēma par pirmsskolas mūzikas skolotāju kopīgu izpratni un redzējumu, par mērķtiecīgu bērnu pašvadītas mācīšanās būtību kompetencēs balstītā mācību procesā pirmsskolas mūzikas programmas īstenošanā, kā arī pedagogiem bija iespēja  iepazīt un apgūt aktivitātes un labās prakses piemērus bērnu pašvadītas mācīšanās procesā mūzikas nodarbībās, pasākumos un bērnu grupas ikdienā.

18. janvārī Līvānos notika 5 Draugu skolu  administrāciju un atbalsta personāla pārstāvju tikšanās. Piecu sadraudzības skolu (Līvānu 1.vidusskola, Olaines 1.vidusskola, Juglas vidusskola, Aizkraukles vidusskola un Mārupes Valsts ģimnāzija) darba tikšanās dalībniekiem bija iespēja dalīties ar labās prakses un sadarbības piemēriem, piedalīties situāciju analīzē “Ar skatu no malas” un apmainīties ar viedokļiem radošo domu darbnīcā “Mentālā veselība.” Mārupes Valsts ģimnāziju pārstāvēja direktors Jānis Lagzdkalns,  direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova, skolas psiholoģe Jeļena Torčinava un logopēde Jolanta Hanzovska.

23. janvārī PII “Saimīte” organizēja profesionālās pilnveides kursus pirmsskolas vadītāju vietniekiem “Pirmsskolas izglītības iestādes vadības komandas darba efektivitāte”. Kursus apmeklēja  pirmsskolu vadītāju vietnieki no Mārupes, Salaspils, Ķekavas un Olaines pirmsskolas izglītības iestādēm.

24. un 25. janvārī PII "Mārzemīte" iestādes darbiniekiem tika organizētas pirmās palīdzības apmācības kursi, lai iegūtu, atkārtotu un nostiprinātu zināšanas par to, kā rīkoties dažādās neierastās un neparedzamās situācijās, kas saistītas ar cilvēka drošību un dzīvību.

Pirmās palīdzības kursi PII Mārzemīte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepojamies

23. janvārī Mārupes pamatskolā viesojās žurnālisti no televīzijas kanāla TV3. Tika veidots sižets par iekļaujošo izglītību skolā.

“Ir bērni, kuriem atbalsts nepieciešams kādā konkrētā mācību priekšmetā. Citiem - īpaši sagatavots gan tematiskais, gan saturiskais plāns. Vārds “komanda” Mārupes pamatskolā tiek piesaukts visbiežāk. Lai iekļaujošā izglītība dzīvē realizētos veiksmīgi, visiem jābūt uz viena viļņa,”  stāsta Mārupes pamatskolas direktors Kristaps Purviņš. Uz jautājumu, kas ir Mārupes pamatskolas panākumu atslēga, kāpēc šeit izdevies īstenot iekļaujošu izglītību, viņš nevilcinoties atbild – “tā ir vairāk nekā desmit gadu mērķtiecīgi veidota sistēma, kuras augšgalā ir skolotāji”.

Apkopoja Izglītības, kultūras un sporta pārvalde