Energoefektivitātes paaugstināšana Mārupes novadā

18.03.2021.

Vai zināji, ka Latvijas iedzīvotāji maksā divreiz vairāk par enerģiju nekā vidēji Eiropā? Par to liecina veiktie pētījumi, Latvijā ir tikai aptuveni 6% energoefektīvu ēku. Neenergoefektīvu un nenosiltinātu ēku dēļ rodas lieli siltuma zudumi, līdz ar to palielinās enerģijas patēriņš un iedzīvotājiem nākas daudz vairāk maksāt par pamatvajadzību nodrošināšanu.

Tāpēc, ņemot vērā Eiropas Savienības vienu no galvenajām prioritātēm – efektīvu energoresursu izmantošanu un stratēģiju Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, 2020. gadā tika apstiprināts Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kas tika izstrādāts Rīgas plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam”, C-TRACK – 50. Apstiprinātā plāna viens no uzdevumi bija, izveidojot Mārupes novada domes Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna darba grupu, kura izstrādāja Mārupes novada pašvaldības Energopārvaldības plānu 2021. – 2030. gadam. Tas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kura mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību mazinot klimata pārmaiņas novadā.

Kas jau šobrīd ir paveikts energoefektivitātes jomā Mārupes novadā pēdējos gados?

2020. gada rudenī Jaunmārupes pamatskolas abu ēku siltummezglos tika uzstādīta siltumenerģijas automātiskās vadības un monitoringa sistēma. Neskatoties uz to, ka 2020./2021. gada ziema ir bijusi krietni aukstāka par iepriekšējām ziemām, kopējais patērētais siltumenerģijas apjoms ir samazinājies. Salīdzinājumā ar pēdējām četrām ziemām patēriņa samazinājums ir 9%. Aprēķinā nav ņemts vērā arī fakts, ka skola darbojās attālinātā režīmā, kad lielais bērnu skaits iestādi neapmeklēja. Raugoties uz nākotni, pateicoties uzstādītajai sistēmai, potenciālais ietaupījums iestādē varētu samazināties līdz pat 15-20%. Balstoties uz šo pieredzi, nākotnē siltumenerģijas automātiskās vadības un monitoringa sistēmu paredzēts uzstādīt arī pārējās pašvaldības iestādēs.

2020.gadā Mārupes pamatskolai tika uzbūvēta piebūve ar kopējo platību 6527m2. Jaunā piebūve projektēta atbilstoši gandrīz nulles cikla enerģijas ēkas prasībām, kur enerģijas patēriņš apkurei plānots ne vairāk kā 37.22 kWh/m2 gadā.  Ja salīdzinām ar esošo, tad vecajam skolas korpusam apkurei enerģijas patēriņa rādītājs ir 88,72 kWh/m2. 2019.gadā uzbūvētajai moduļu tipa piebūvei ir 58.31 kWh/m2 gadā. Izlīdzinot, kopējais primārās enerģijas (apkure, karstais ūdens, mehāniskā ventilācija, dzesēšana, apgaismojums) patēriņš jaunajai piebūvei plānots ne vairāk kā 66.85 kWh/m2 gadā. Ventilācijas sistēma izbūvēta ar rekuperācijas (siltuma atgūšanas) funkciju, kā arī ir regulējama, lai nodrošinātu atbilstošu CO2 līmeni telpās. Ēkai ir dabasgāzes apkure.

2020. gadā Jaunmārupē tika uzsākta bērnudārza “Zīļuks” būvniecība. Bērnudārzs projektēts atbilstoši gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Enerģijas patēriņš apkurei plānots ne vairāk kā 44,80 kWh/m2 gadā, kopējais enerģijas patēriņš plānots 85.06 kWh/m2 gadā. Apkures nodrošināšanai tiks izmantots zemes siltumsūknis un dabasgāzes apkures iekārta, kur primāri tiks izmantota siltumsūkņa iegūtā enerģija, un, ja ziemas aukstākajās dienās nepieciešams, papildus siltumenerģiju saražos gāzes apkures iekārta. Projektā arī paredzēts, ka uzēkas jumta tiks izbūvēti stiprinājumi, lai nākotnē būtu iespēja uzstādīt saules paneļus gan elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens uzsildīšanai.

Lai nosiltinātu tās dzīvojamās ēkas, kurām akūti nepieciešama renovācija, pašvaldība kopš 2011. gada, reizi gadā, izsludina konkursu uz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās – sagatavošanas darbiem un dokumentācijas izstrādei. Atbalstu pēdējos gados ir saņēmušas vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas, 2018. gadā Mazcenu aleja 19, Jaunmārupē, 2020. gadā Tīraines iela 9, Tīrainē un 2021. gadā ir piešķirts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mazcenu aleja 6, Jaunmārupē. Šobrīd pilnībā siltināšanas darbi ir noslēgušies Mazcenu aleja 19, Jaunmārupē un saņemot Altum atbalstu siltināšanas darbi uzsāksies daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tīraines ielā 9, Tīrainē.

Lai Mārupes novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu apkārtējo vidi un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielinātu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru, palielinot energoefektivitāti, pašvldība ir uzsākusi darbu pie ielu apgaismojuma nomaiņas uz LED apgaismojumu. Šobrīd LED 45W un 56W gaismekļi ir uzstādīti Lilijas ielas posmā un Pededzes ielas posmā (kopā 75 gaismekļi), kā arī Gaujas, Krones, Rožkalnu un Ventas ielās. Rožu ielā un Gaujas ielā papildus ir uzstādīti gaismekļu kontrolieri, ar kuru palīdzību tiek mainīts gaismas stiprums, līdz ar to Rožu ielas un Gaujas ielas elektroenerģijas ietaupījums sastāda līdz 250 EUR mēnesī. Gaismekļu uzlabošana un nomaiņa šogad tiek plānota Stīpnieku ceļā, Vecozolu ielā, Viskalnu un Pakalniņu ielās, kā arī tiks pabeigts posms Gaujas ielā, Liliju ielā, Pērses un Veccīruļu ielās.

Pašvaldība turpina darbu pie ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanas. Tiek plānots, piesaistot Atjaunošanas noturības mehānismu (RRF fonds) un sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu, paplašināt veloceliņa infrastruktūru Mārupes novadā savienojumā ar Rīgas pilsētu un tālākos posmos Ziedleju ielā un Ozolu ielā, Jaunmārupē. Plānots turpināt sarunas par sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošanu sadarbībā ar Autotransporta direkciju, Rīgas pilsētu, komersantiem un citām iesaistītām institūcijām.