Veselības veicināšanas nometne Mārupes vidusskolā

16.05.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_CMYK%2BMND.png

 

Mārupes pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Melnais Ērglis” 2018.gada vasaras brīvlaikā, t.i. 11.-15.06.18. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni, kas tiks organizēta Mārupes vidusskolas telpās Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā.

Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos.

Nometnes programmā paredzētas:

  • teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību;
  • izpratni veidojošas nodarbības par atkarību izraisošām vielām un procesu izplatību samazināšanu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par seksuālās veselības veicināšanu;
  • teorētiskās nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes (vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai, spēles, sacensības, stafetes, u.c.);
  • ekskursija pie veselīgas pārtikas ražotājiem.

Nometnes norises laiks: no 2018. gada 11.jūnija līdz 2018. gada 15.jūnijam  5 (piecas) darba dienas no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Nometnes dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni (15 bērni vecuma grupā 7–9 gadi un 15 bērni vecuma grupā 9 –11 gadi).

Pieteikšanos nometnei organizē Mārupes vidusskola.

Dalība nometnē ir bez maksas. Nometni finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesūtīšanas secībā.

Pieteikšanās: 2018.gada 17.maijā no plkst. 8.00, izmantojot saiti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoYnWoTG2s-BxXdXE1Vrec4dffsGYJLEMewZ7tTIrf7DLTAw/viewform