Turpmākos trīs gadus Mārupes novadā tiks īstenoti Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi

10.04.2017.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGBMārupes pašvaldība ir uzsākusi projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” īstenošanu, kura ietvaros turpmākos trīs gadus tiks organizēti izglītojoši un veselību veicinoši pasākumi un nodarbības visu vecumu iedzīvotājiem. Bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties izglītojošās nodarbībās, kas veidos izpratni par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, par atkarībām, seksuālās, reproduktīvās un garīgās veselības veicināšanu. Izglītības iestādēs tiks rīkotas veselības veicināšanas nometnes. Plānoti dažādi informatīvi pasākumi grūtniecēm un iedzīvotājiem vecuma grupā 54+. Visu vecumu iedzīvotāji aicināti būt aktīviem un piedalīties ārpustelpu vingrošanas grupu nodarbības vasaras mēnešos, kā arī citos publiskajos veselības veicināšanas pasākumos.

14.martā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

Projekta budžets: 196 051,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 166 643,35 eiro un valsts budžeta finansējums – 29 407,65 eiro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i. no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ - ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ - veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
  Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.    

Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit.