Pašvaldība ar Eiropas fondu atbalstu attīsta ielu un ceļu infrastruktūru

14.12.2018.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Mārupes novadā īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016).

Projekta ietvaros noasfaltēti vairāki ceļa posmi, kas savieno Stīpnieku ceļu ar Dzirnieku ielu un veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi arī Dzirnieku ielas posmā. Pārbūvēts ceļš C-13, C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku iela posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļš C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. Kopumā noasfaltēti 4,06 km.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā: 1) ne mazāk kā 17 komersanti būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā; 2) komersanti, kas būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radīs ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu; 3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniegs ne mazāk kā 3 554 933 eiro.

Projekta īstenošanai pašvaldībai piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 1 501 600 eiro un valsts budžeta dotācija 26 498,82 eiro. Projekts tika īstenots no 07.07.2017. līdz 06.12.2018.