Nosvinēti Spāru svētki Mārupes vidusskolas jaunajā korpusā

13.02.2019.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

13.februārī, atzīmējot apjomīgāko būvniecības darbu pabeigšanu, Mārupes vidusskolas jaunajam korpusam tika svinēti Spāru svētki.

Sveicot visus klātesošos, Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs teica: “Spāru svētki ir apliecinājums tam, ka jaunās skolas ēkas būvniecības darbi virzās uz priekšu, tāpēc vēlos pateikties visiem šajā projektā iesaistītajiem par līdz šim ieguldīto darbu. Vēl daudz darāmā, taču jumta korē šodien uzvilktais vainags liecina par to, ka jau septembrī skolēni varēs uzsākt mācības kvalitatīvās un mūsdienīgās telpās. Esam gandarīti par iespēju skolas jaunā korpusa būvniecībai piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, tādējādi ātrāk risinot jautājumu par telpu trūkumu skolā. Lai mums izdodas šo projektu īstenot kvalitatīvi un laikā.”

DSC_5107.jpg

DSC_5075.jpg

DSC_5111.jpg

DSC_5080.jpg

DSC_5087.jpg

DSC_5104.jpg

Skolas jaunā korpusa būvnieka SIA “Torensberg” pārstāvis pateicās celtniekiem un novēlēja, lai arī nākamais būvniecības etaps būtu tikpat raits un jau septembrī jaunās telpas piepildītos ar dzīvību.

Būvuzraugs SIA “Būves un būvsistēmas” atzīmēja, ka ir sasniegts ēkas augstākais punkts - uzbūvētas ēkas nozīmīgākās konstrukcijas un pabeigta jumta nesošā konstrukcija, tūlīt tiks likts jums un tad sākti telpu iekšdarbi. “Paldies pasūtītājam par iespēju strādāt šajā objektā. Vienmēr ir patīkami piedalīties izglītības iestādes būvniecībā, jo tas ir ieguldījums mūsu bērnu nākotnē,” teica būvuzrauga pārstāvis.

Klātesošie izstaigāja jaunā korpusa telpas un iepazinās ar līdz šim paveikto. Šobrīd ēkā jau daļēji izbūvēta kanalizācija, apkure un ventilācija, sākts darbs pie starpsienu izbūves.

Skolas pārbūvei pašvaldība radusi iespēju piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu 2 778 494 eiro apmērā, ievērojami samazinot pašvaldības pašas ieguldījumu šāda vērienīga projekta realizācijai.

Jaunajā korpusā paredzēts izveidot 13 klašu telpas (mājturības klases zēniem un meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 mūzikas klases, 2 dabaszinību kabinetus, 3 svešvalodu kabinetus, ģeogrāfijas un latviešu valodas kabinetus), telpas skolas atbalsta personālam, aušanas nodarbībām, jaunu semināru un izstāžu zāli, kā arī dažādas mācību procesam nepieciešamas palīgtelpas un sanitāros mezglus.

Ēkas būvniecības darbi tika uzsākti pagājušā gada jūnijā. Plānots, ka mācības jaunajā korpusā sāksies 2019. gada 1.septembrī. Būvdarbus veic SIA “Torensberg”, projektētājs SIA “Ozola &Bula, arhitektu birojs”, būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

Mārupes novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006). Projekta provizoriskās kopējās izmaksas ir 3,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2,7 milj. eiro un valsts budžeta dotācija 55,6 tūkst. eiro.