Mārupes novadā īstenots pirmais projekts siltumnīcefekta gāzu esmisiju samazināšanai

30.06.2014.

KPFI_LOGO

Laikā no 10.12.2013. – 30.06.2014. Jaunmārupes sākumskolā tika īstenots projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” (Identifikācijas Nr. KPFI-15.2/117). Projektu līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jaunmārupes sākumskolas ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – sauli. Projekta ietvaros uzstādīti saules kolektori siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (paneļi), kas nodrošinās daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu, kā arī daļēji nomainīta apgaismojuma sistēma uz energoefektīvāku apgaismojumu izglītības iestādes telpās.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums būs 63363 kWh/gadā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,601 kgCO2/Ls, CO2 ietaupījums 20500,11 kgCO2/gadā.

Projekta ietvaros:

  1. Uzstādīta saules siltuma enerģijas kolektoru sistēma, kas sastāv no 25 plaknes absorbcijas kolektoriem ar kopējo platību 50 kvadrātmetri un nominālo jaudu 34,5 kW. Saules kolektoru sistēma paredzēta siltā ūdens sagatavošanai. Pirms projekta ieviešanas kā siltuma enerģijas avots tiek izmantota ciemata centralizētā siltuma apgādes sistēma.
  2. Uzstādīta saules PV paneļu sistēma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. Uzstādīta sistēma ar 80 PV paneļiem ar kopējo nominālo jaudu 20kW. Sistēma paredzēta elektroenerģijas iegūšanai pašpatēriņa daļējai nodrošināšanai.
  3. Iekštelpās uz energoefektīvām tika nomainītas 140 spuldzes. 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 79 182.82
Mārupes novada finansējums: EUR 30 662.89
KPFI līdzfinansējums: EUR 48 519.93