Mārupes novada Dome atbalsta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Mārupes novadā

16.06.2014.

KPFI_LOGO

Domājot zaļi, Mārupes novada Dome īsteno divus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētus projektus, kuru mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Mārupes novadā - „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” (Nr. KPFI-15.2/117) un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus” (identifikācijas Nr. KPFI-16/47).

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jaunmārupes sākumskolas ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – sauli.

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (paneļus), kas nodrošinātu daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu, kā arī daļēji nomainīt esošo apgaismojuma sistēmu uz energoefektīvāku apgaismojumu izglītības iestādes telpās.

Plānotais piegādātās enerģijas ietaupījums 63363 kWh/gadā.

Plānots, ka projekta rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,601 kgCO2/Ls.

CO2 ietaupījums 20500,11 kgCO2/gadā.

Darbus veic SIA „Zaļās vides Serviss”. Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas - 79 182.82 EUR. KPFI līdzfinansējums 48 519.93 EUR, Mārupes novada Domes līdzfinansējums 30 662.89 EUR.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus” mērķis ir divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

Vienu elektromobili izmantosim pašvaldības administrācijas vajadzībām, bet otru pašvaldības policijas vajadzībām.

Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu Mārupes novadā.

Projekta kopējās izmaksas – 54 000.00 EUR. KPFI līdzfinansējums 37000.00 EUR, Mārupes novada Domes līdzfinansējums 17 000 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.decembrim.