Kontakti

Agnese Mīļā

No photo
Izglītības darba speciāliste (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)
28446959

Izglītības darba speciāliste (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)