Pakalpojumi

Skolēnu nodarbinātība skolēnu vasaras brīvlaikā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Mārupes novada pašvaldība aprīļa mēnesī izsludina konkursu uz vakantajām darba vietām. Pēc saņemto pieteikumu apstrādes Mārupes novada Izglītības dienests telefoniski vai elektroniski sazinās ar potenciālajiem darba ņēmējiem par apstiprināto darba vietu. Pēc saņemtā apstiprinājuma potenciālais darba ņēmējs ar pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem vēršas pie Mārupes novada personāla lietu pārzines darba līguma noslēgšanai.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā Mārupes novadā bērniem un pusaudžiem vecumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties darbā) līdz 19 gadiem, kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīves vieta ir deklarēta Mārupes novada teritorijā. Paredzētās darba vietas – Mārupes novada pašvaldības iestādēs labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) un strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem).

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Nav

Veidlapas
Iesniegums(16.26 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

Mārupes novada Dome

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

E-pasts

dagnija.rjapolova@marupe.lv

sarmite.antina@marupe.lv

jauniesu.darbs@marupe.lv

Telefons

26678608, 25448489

Termiņš
10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Piesakoties darbā potenciālie darbinieki iesniedz:

1. Iesniegumu

2. Apliecinājumu no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem

3. Ārsta izziņu par veselības stāvokli vai Medicīnisko grāmatiņu (pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīgam) pirms darba uzsākšanas

4. Valsts ieņēmumu dienestā jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa