Izglītība

Skolēni no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm brīvpusdienu pārtikas pakas par maiju varēs saņemt 25. un 26.maijā

15.05.2020.

Pašvaldība par maija mēnesi nodrošinās ar brīvpusdienām skolēnus no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot pārtikas pakas, uz aprīlī iesniegto iesniegumu pamata. Savukārt, ģimenes, kuras iepriekš nav pieteikušās un aizpildījušas pieteikumu skolēnu brīvpusdienu pārtikas paku saņemšanai, aicinām aizpildīt anketu līdz 21.maijam.

Mārupes novada dome 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1 nodrošināt ar brīvpusdienām, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam vienam izglītojamajam paredzētu pārtikas paku mēnesim trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir deklarēti Mārupes novada teritorijā un mācās no 1. līdz 9.klasei neatkarīgi no izglītības iestādes atrašanās vietas.

Brīvpusdienu pārtikas paku (kastes iepakojumā) par maija mēnesi ģimenes varēs saņemt 25.un 26.maijā no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 pieteikumā norādītajos kontaktpunktos:

1.      Mārupes pamatskolā – Viskalnu ielā 7, Tīrainē

2.      Jaunmārupes pamatskolā – Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

3.      Mārupes Valsts ģimnāzijā – Kantora ielā 97, Mārupē

Daudzbērnu ģimenes, kuras nav iesniegušas pieteikumu, aicinām līdz 2020.gada 21.maijam pieteikties brīvpusdienu pārtikas pakai mēnesim, aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē https://forms.gle/sn99mfVscj7DLKKN7.

Tuvāku informāciju var saņemt pa telefoniem: Izglītības dienests – 25448489, Sociālais dienests – 25673050

Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību noteikto ārkārtas situāciju, visās Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēs no 2020.gada 13.marta pārtraukts mācību process klātienē un tas tiek nodrošināts attālināti.

Saskaņā ar minētā rīkojuma 2020.gada 31.marta grozījumiem, valsts piešķirto mērķdotāciju skolēnu ēdināšanā var izlietot 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja visi līdzekļi šim mērķim nebūs izlietoti, tos varēs atvēlēt arī 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Vienlaikus valdība noteikusi, ka pašvaldība var izvēlēties piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits ēdiena piegādes veida risinājums.