Izglītība

Paaugstināts Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un aukļu pakalpojumiem

30.01.2020.

2020.gada 29.janvāra sēdē Mārupes novada dome apstiprinājusi jaunus pašvaldības līdzmaksājuma apmērus par bērniem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm).

Ņemot vērā 2019.gada izmaksas un pašvaldības izglītības iestāžu kapacitāti, līdzfinansējuma apmērs par bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam un bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam noteikts 275,82 EUR / mēnesī apmērā.

Saskaņā ar diferencēto aprēķina metodiku 2019.gadā vidējās izmaksas vienam audzēknim Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam bijušas 275,82 EUR / mēnesī un vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei bijušas 205,10 EUR apmērā, ņemot vērā valsts dotāciju pedagogu atalgojumam. Saskaņā ar Mārupes novada Finanšu komitejas lēmumu samaksas apmērs īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei tika palielināts uz 275,82 EUR / mēnesī, jo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav iespējams apgūt obligāto programmu sagatavošanai skolai visiem 5 un 6 gadu veciem bērniem.

info

Savukārt saskaņā ar domes lēmumu 2020.gadā pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) paaugstināts no 188 EUR / mēnesī uz  200 EUR / mēnesī.

2019.gadā privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 485 Mārupes novadā deklarēti bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem un 124 – vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Pašreiz aukļu pakalpojumu izmanto aptuveni 157 novadā deklarēti bērni.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par izglītības ieguvi privātajā bērnudārza:

  • bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā; 
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
  • PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas mācību programmas;
  • PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada domi. 
  • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem:

  • vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērnu jābūt deklarētam Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību.