Uzsākta detālplānojuma izstrāde "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijai

30.05.2011.

Mārupes novada Dome 25.05.2011. pieņēmusi lēmumu Nr.1.1 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana –lidlauka, darījumu, ražošanas, turpmākās izpētes un plānošanas teritorija) un lēmumu Nr.1.2 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas rietumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – lidlauka teritorija). Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Būvvaldes vadītāja A.Lismane. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojumu izstrādei var iesniegt Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) līdz 2011.gada 12.septembrim.