Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu, pasniegti Mārupes novada pašvaldības apbalvojumi

20.11.2023.

17. novembrī ar svinīgu sarīkojumu Mārupes Kultūras namā atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu. Pasākumā klātesošos uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, ar dziesmām un dejām uzstājās novada amatiermākslas kolektīvi, tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi un godināti Mārupes novada XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku kolektīvi un to vadītāji.

Mārupes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda rakstu – par izcilu māksliniecisko kvalitāti darbā ar Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansambli “Balti” saņēma Valda Bagāta.
(Pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. oktobra sēdē pieņemto lēmumu)

17.11.2023. svinīgais sarīkojums

Šis ir jau divdesmitais mācību gads, kopš Valda Bagāta audzina jauno koklētāju saimi Babītes Mūzikas skolā. Valda ir Babītes Kultūrizglītības centra kokļu mūzikas ansambļa “Balti” un Babītes Mūzikas skolas koklētāju ansambļa “Dzītariņi” vadītāja. Darbā ar bērniem un jauniešiem Valda iegulda sevi visu un tie, kuri mācījušies pie viņas, lieliski apzinās latviskuma nozīmību, ir savas valsts un tautas patrioti. Šī gada vasarā “Balti” Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos ieguva Lielo balvu kā labākais koklētāju ansamblis Latvijā. Ar savu darbu Valda un viņas koklētāji veicinājuši Babītes un Mārupes novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.  Valda Bagāta ir ne tikai pedagoģe, bet arī ilggadēja Pierīgas reģiona kokļu ansambļu virsvadītāja. Vienmēr savus darba pienākumus veikusi ar izcilu kvalitāti gan mākslinieciskajā, gan organizatoriskajā darbā. Par ieguldīto darbu šogad saņēmusi arī balvu “Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”.


Mārupes novada pašvaldības Atzinības rakstus un naudas balvu 600 EUR apmērā saņēma:
(Pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 7. novembra pieņemto lēmumu)

 • Ringolds Prāvasts - par nozīmīgu un nesavtīgu ieguldījumu Mārupes novada sporta attīstībā.

Ringolds Prāvasts ir Biedrības “Mārupes Futbols” dibinātājs, izveidojis novadā pieaugušo vīriešu futbola komandu Mārupes SC. Futbola komandas 5 gadu pastāvēšanas laikā Ringolds Prāvasts ir veltījis visu savu brīvo laiku, lai attīstītu Mārupes SC futbola komandas izaugsmi, attīstību un popularizēšanu. 2023. gada sezonā Mārupes SC futbola komanda rādījusi lielisku sniegumu, kļūstot par Latvijas 2. līgas čempioniem.

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


 • Silvestrs Savickis - par nozīmīgu un nesavtīgu ieguldījumu Mārupes novada izglītības un jaunatnes darbā.

Silvestrs Savickis ir Mārupes novada Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs. Biedrības īstenotais projekts “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā” devis lielu pienesumu mācību satura īstenošanā novada skolotājiem un skolēniem, sniedzot iespēju skolēniem paplašināt redzesloku un gūt pieredzi mācīties reālā darba vidē.

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


 • Miks Lukstiņš - par nozīmīgu un nesavtīgu ieguldījumu Mārupes novada izglītības un jaunatnes darbā.

Miks Lukstiņš ir Mārupes novada Uzņēmēju biedrības valdes loceklis. Miks atbild par Biedrības īstenoto projektu “Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā” un ir devis lielu pienesumu mācību satura īstenošanā novada skolotājiem un skolēniem, sniedzot iespēju bērniem paplašināt redzesloku un gūt pieredzi mācīties reālā darba vidē. Miks Lukstiņš papildus skolēnu mācīšanai ir veicis visus organizatoriskos darbus, lai projekts izglītības iestādē varētu īstenoties. Šajā mācību gadā Miks aktīvi stāsta par projektu citām izglītības iestādēm, ar domu sniegt šo unikālo pieredzi visām izglītības iestādēm.

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


Mārupes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

 • Ginta Šenfelde - par aktīvu darbību Mārupes novada Salas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā.

Ginta ir aktīvā dzīvesveida piekritēja un sporta skolotāja, kura popularizē Salas apkaimi un tās centru Spuņciemu, piedalās gan Apkaimju konsultatīvajā padomē, gan Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē. Tāpat Ginta jau vairākus gadus ir iesniegusi projektus konkursā "Mārupe - mūsu mājas" un brīvprātīgi realizē sabiedriskās aktivitātes novadā, iesaistot pieaugušos, bērnus un jauniešus aktīvi pavadīt brīvo laiku. Sagatavojusi projektu idejas arī līdzdalības budžeta konkursā Spuņciema infrastruktūras uzlabošanai. Pulcē aktīvos domubiedrus apkaimē un virzās uz apkaimes biedrības izveidošanu, lai vēl vairāk iesaistītos un veicinātu sabiedrības līdzdalību Salas apkaimē.

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


 • Zane Zvejniece - par atbildīgu un profesionālu darbu projektu vadībā, veicot nozīmīgu ieguldījumu Mārupes novada attīstībā.

13 gadus Zane bijusi Mārupes novada domes projektu vadītāja, piesaistot nozīmīgus Eiropas Savienības līdzekļus pašvaldības attīstībā vairāku miljonu eiro apmērā. Viņas vadībā realizēti tādi nozīmīgi projekti kā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”, “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana”, izveidots jauniešu centrs un Tirdzniecības vieta mājražotājiem un amatniekiem, izveidots Švarcenieku muižas dabas parks un labiekārtota muižas ēka, un citi projekti. 

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


 • Ināra Dubra - par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu un sabiedrisko aktivitāti Mārupes novada Babītes pagastā.

Ināra Dubra ir ilggadēja Babītes vidusskolas pedagoģe, kura izskolojusi vairākas paaudzes. Savos darba gados vairākiem simtiem Babītes novada iedzīvotāju iemācījusi lasīt, rakstīt un rēķināt, kā arī citas nepieciešamās iemaņas dzīvei. Savā darbā ir zinoša, pastāvīga, korekta un erudīta. Lai savus mācību priekšmetus integrētu reālajā dzīvē, Ināra seko līdzi visiem kultūras jaunumiem, apmeklējot teātra izrādes, koncertus, izstādes u. c. pasākumus kopā ar izglītojamajiem. Bērnus un vecākus iesaista arī novada pasākumos un aktivitātēs. Visu savu dzīvi ir aktīvi darbojusies amatiermākslā, šobrīd dzied korī “Atskaņa” un ilgstoši ir kora vecākā.

17.11.2023. svinīgais sarīkojums


Par dalību un sasniegumiem aizvadītās vasaras lielākajā kultūras notikumā - XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētkos – tika godināti novada amatiermākslas kolektīvi un vadītāji.
(Pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 7. novembra ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu)

Atzinības rakstu par dalību un gūtiem izciliem sasniegumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku skatēs un 1000 EUR naudas balvu saņēma:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši” D un E grupa /vadītāja Gunta Skuja/
 • Senioru deju kolektīvs “Klasesbiedri” /vadītāja Gunta Skuja/
 • Jauktais koris “Maska” /vadītājs Jānis Ozols/
 • Sieviešu senioru koris “Noktirne” /vadītāja Ilga Bērziņa/
 • Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis “Balti” /vadītāja Valda Bagāta/  
 • Babītes mūzikas skolas koklētāju ansambļa jaunākā grupa /vadītāja Valda Bagāta/

Atzinības rakstu par dalību un gūtiem sasniegumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku skatēs un 500 EUR naudas balvu saņēma:

 • Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe” /vadītājs Rolands Levics/
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu” /vadītāja Līna Daugule Rimša/
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta” /vadītājs Lauris Siliņš/
 • Jauktais koris “Mārupe” /vadītājs Kalvis Ozoliņš/
 • Babītes jauktais koris “Atskaņa” /vadītāja Ginta Pētersone/
 • Jaunmārupes jauktais koris “Universum” /vadītājs Rihards Rudzītis/
 • Sieviešu koris “Resono” /vadītāja Irēna Račevska/
 • Mārupes Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Saules kokles” /vadītāja Dita Neilande/
 • Babītes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Dzītariņi” /vadītāja Valda Bagāta/
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” /vadītāja Sandra Gaide/

Atzinības rakstu par dalību un gūtiem sasniegumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku skatēs un 300 EUR naudas balvu saņēma:

 • Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris /vadītājs Pēteris Pētersons/

Pateicības rakstu par dalību un gūtiem sasniegumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku skatēs saņēma:

 • Mārupes Valsts ģimnāzijas koris “Kameus” /vadītāja Evija Milzarāja/
 • Jaunmārupes pamatskolas deju kolektīvs “Ozolēni” /vadītāja Anita Ozoliņa/

 

 

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš svinēja svētkus kopā, pieteica apbalvojumiem novada darbīgos ļaudis un paldies sakām arī Mārupes Kultūras nama kolektīvam, kuri rūpējās par svētku radīšanu.

Plašāka pasākuma foto galerija skatāma www.marupe.lv/galerijas/foto.

Svinīgais sarīkojums

Svinīgais sarīkojums

Svinīgais sarīkojums

Svinīgais sarīkojums

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa