Privatizācijas aģentūras paziņojums

12.02.2016.

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka 14.01.2016. noslēgts apbūvēta zemesgabala “Radiopunkts 360”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 011 0616), pirkuma līgums. Pircējs – SIA ”DEEP”, pirkuma cena – 42 295,00 EUR.