Izsludina konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu interešu izglītības programmas „Ledus hokejs” īstenošanai

30.11.2020.

Mārupes novada dome izsludina konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai interešu izglītības programmas „Ledus hokejs” īstenošanai.

Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību pasākumos, kas veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, līdz 14.decembrim, nosūtot tos uz e-pastu marupe@marupe.lv.