Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

17.04.2020.

Laika posmā no 1.aprīļa līdz 15.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 81 izsaukumu.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūgums Mārupes novada iedzīvotājiem atbildīgi attiekties pret noteiktajiem ierobežojumiem, kuri saistīti ar pašizolēšanos un personisko piesardzību. Saudzēsim katrs sevi un neapdraudēsim līdzcilvēkus. Neizplatīsim nepatiesu un nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos, kura var radīt līdzcilvēkos stresu un paniku. Jauniešiem lūgums neizplatīt nepatiesu informāciju (apkārtējiem kā izjokošanu), ka esat inficēts ar Covid-19, jo par šādas nepatiesas informācijas sniegšanu klātienē apkārtējiem var iestāties administratīvā atbildība. Būsim atbildīgi un vienoti un palīdzēsim viens otram. 

05.04.2020. plkst.02:53 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur daudzdzīvokļu mājā tiek skaļi atskaņota mūzika traucējot naktsmieru. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Ar dzīvoklī esošo personu tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tā tika brīdināta par administratīvo atbildību, kura var iestāties par naktsmiera traucēšanu. Mūzikas atskaņošana pēc policijas aizrādījuma nekavējoties tika pārtraukta. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

07.04.2020. plkst.11:07 tika saņemta informācija, ka vienā no Sporta centriem notiek sacensības, ar ko tiek pārkāptas Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 prasības. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sniegts atbalsts Valsts policijas darbiniekiem, kuri par notikušo uzsāka administratīvo lietvedību.

07.04.2020. plkst.18:48  tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē autobusa galapunktā meža teritorijā jaunieši lieto alkoholiskos dzērienus. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka meža teritorijā atrodas divas nepilngadīgas personas. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka abas personas ir alkohola reibuma stāvoklī. Uz notikuma vietu tika izsaukti NMP darbinieki, kuri veica bērnu apskati un konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Pēc apstākļu noskaidrošanas bērni nodoti vecākiem. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. 

08.04.2020. plkst.08:56 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā iespējams notiek zādzība. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika aizturēta persona. Pēc apstākļu noskaidrošanas  konstatēts, ka persona vēl nebija paspējusi iekļūt mājā. Persona par citu izdarītu noziegumu atradās Valsts policijas mekēšanā. Persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem. 

08.04.2020. plkst.22:32 tika saņemta informācija, ka Skultē ir sapulcējušies vairāki jaunieši, kuri neievēro pulcēšanās aizliegumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ar iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas un tās tika brīdinātas par atbildību, kura var iestāties par noteikto ierobežojumu neievērošanu. Ņemot vērā jauniešu attieksmi pret notikušo un to ka viņi savu vainu atzina, policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

10.04.2020. plkst.09:40 tika saņemta informācija, ka Mārupē  ir sapulcējušies vairākas personas, kuras neievēro pulcēšanās aizliegumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās.  Ņemot vērā, ka personas ignorēja policijas prasības izklīst, četras personas tika sauktas pie administratīvās atbildības par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu Valstī izsludinātajā ārkārtas stāvokļa laikā.

11.04.2020. plkst.15:10 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē  ir sapulcējušies vairāki jaunieši, kuri neievēro pulcēšanās aizliegumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās.  Ņemot vērā, ka jaunieši lietoja alkoholu un ignorēja policijas prasības izklīst, septiņas personas tika sauktas pie administratīvās atbildības par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu Valstī izsludinātajā ārkārtas stāvokļa laikā.

11.04.2020. plkst.19:22 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur pa ielas braucamo daļu pārvietojas persona stiprā alkohola reibumā apdraudot satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā, neorientējas apkārtējā vidē un nav spējīga paiet. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona nogādāta dzīvesvietā.

12.04.2020. plkst.12:02 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona alkohola reibumā ir aizmigusi pie restorāna terases un persona nav restorāna apmeklētāja.  Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. 

12.04.2020. plkst.13:13 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona iespejams veselības problēmu dēļ ir apmaldījusies. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Veicot pārrunas ar personu tika iegūta informācija, lai noskaidrotu personas dzīvesvietu. Tā kā persona par veselību nesūdzējās tā tika nogādāta dzīvesvietā.

12.04.2020. plkst.21:26 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur ielas malā guļ kāda persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā, neorientējas apkārtējā vidē un nav spējīga paiet. Uz notikumu vietu tika izsaukti NMPD darbinieki kuri konstatēja, ka personai hospitalizācija nav nepieciešama. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona nogādāta Sarkanā krusta patversmē “GAIZIŅŠ”.

14.04.2020. plkst.15:43 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur nepieciešama palīdzība NMP darbiniekiem agresīvas personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika sniegts atbalsts agresīvās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. 

15.04.2020. plkst.18:50 Policijas darbinieki patrulēšanas laikā Jaunmārupē ievēroja jauniešus, kuri publiskā vietā lietoja alkoholu. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka viena no personām ir nepilngadīga. Uz notikuma vietu tika izsaukta NMPD darbinieki, kuri konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika uzsāktas administratīvās lietvedības. Nepilngadīgā persona nodota vecākiem.

Laika posmā no 1.aprīļa līdz 15.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 26 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 4;
Pēc LAPK 106. panta 1.daļas (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 1;
Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 5;
Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;
Pēc LAPK 176.2 panta (Par Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu) – 11;
Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 4.