Pakalpojumi

Izziņa - atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Fizika vai juridiska persona iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
2. Pēc iesniegumu izskatīšanas sagatavotais lēmuma projekts kopā ar izziņas projektu  tiek virzīts tālāk uz Domes sēdi.
3. Pēc sēdes protokola parakstīšanas pašvaldības administrācijas kancelejas pārzine pieņemto lēmumu izsniedz pieprasītājam klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums
, www.latvija.lv-iesniegums iestādei, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Izziņa - atļauja nepieciešama Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem un citas valsts pilsoņiem zemes īpašuma iegādei Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās:9.00-15.00

e-pakalpojums.png

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums izziņas sagatavošanai par zemes gabala iegūšanu īpašumā.
2. Pirkuma līguma oriģināls vai notariāla apstiprināta kopija.
3. Personu apliecinošs dokuments.