Lāčplēša diena un lāpu gājiens Mārupes novadā

Mārupes novads

11.novembrī Mārupes novadā ar lāpu gājienu un koncertu tiks atzīmēta Lāčplēša diena Mārupes novadā. 

Plkst. 17.00 pulcēšanās lāpu gājienam un dziesmots brīdis pie Mārupes Valsts ģimnāzijas

Plkst. 17.30 lāpu gājiens uz Mārupes kapiem

Plkst. 18.00 piemiņas brīdis pie Mārupes kapiem

Plkst. 19.00 koncerts Mārupes kultūras namā - mūziķis LĪVU dibinātājs JURIS PAVĪTOLS ar dēlu MATĪSU PAVĪTOLU  ar programmu "Spēka dziesmas"

lapu gajiens