20. septembrī Tīrainē brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā

Mārupes pamatskolas sporta laukumā (Viskalnu ielā 7, Tīrainē)

 

logo

Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā visas vasaras garumā no 8.maija līdz 28. septembrim organizē brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā.


Nodarbības notiek:
•    sporta laukumā (Gerberu ielā 1, Mārupē); 
•    Mārupes pamatskolas sporta laukumā (Viskalnu ielā 7, Tīrainē);
•    pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē;
•    sporta laukumā Sila ielā 14, Babītē.


Dalībnieku reģistrācija uz vietas. Lai piedalītos nodarbībās, noteiktajā laikā un vietā jāierodas uz treniņu, jābūt sportošanai piemērotā apģērbā un apavos, kā arī līdzi jāpaņem ūdens.
Nodarbībās tiks veikti gan kardio, gan spēka, gan arī stiepšanās vingrinājumi, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni.

 

SPORTA LAUKUMĀ

GERBERU IELĀ 1, MĀRUPĒ

MĀRUPES PAMATSKOLAS

SPORTA LAUKUMĀ

VISKALNU IELĀ 7, TĪRAINĒ

PIE SKEITPARKA

MAZCENU ALEJĀ 3/1,

JAUNMĀRUPĒ

SPORTA LAUKUMĀ

SILA IELĀ 14, BABĪTĒ

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

plkst. 18.20 līdz 19.20

No 8. maija līdz  27. septembrim

pirmdienās un trešdienās

no plkst. 18.30 līdz 19.30

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

plkst.19.40 līdz  20.40

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

no plkst.19.00 līdz 20.00

 

Dalība nodarbībās ir bez maksas. Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Plakāts