Tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš - 2021.gada 31.decembris

11.10.2021.

Plakāts

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visiem ciemu teritorijās dzīvojošajiem, kuru īpašums nav pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās kanalizācijas sistēmām:

  • notekūdeņu krājtvertes, kur notekūdeņi un nosēdumi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma;
  • septiķi – tvertnes ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tām sekojošu infiltrācijas sistēmu;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.

Plašāka informācija šeit

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kampaņa ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai

Plakāts