Izglītība

Par sasniegto aizvadītajā un darbu jaunajā mācību gadā

04.09.2023.

Jaunais 2023./24. mācību gads jau rit pilnā sparā. Mārupes novadā šogad mācības 1. klasē sāk 626 pirmklasnieki. Īpaši domājot par atbalstu skolotājiem un skolēniem, šogad katrā pirmajā klasē strādā arī skolotāja palīgs. Kopumā pašvaldības izglītības iestādēs šajā mācību gadā mācās 6890 bērnu un jauniešu, un tas ir par 256 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Izglītības iestāžu kapacitāte sasniegusi maksimumu, tāpēc šajā gadā īpaši tiks strādāts, lai pēc iespējas ātrāk novadā būtu jaunas izglītības iestādes. Darbu sākusi jaunā Mārupes novada Sporta skola, kurā varētu būt vairāk nekā divi tūkstoši sportot gribošu jauniešu un bērnu. Sporta skola būs skaitliski lielākā Latvijā, un darīsim visu, lai būtu arī labākā.  Mācības Mārupes novada Sporta skolā - tā būs lieliska iespēja sportot gribētājiem un tiem, kuri savu dzīvi arī pēc skolas turpinās sporta nozarē. Skola iedos startu, un pēc tam ļoti gaidīsim atpakaļ novadā tik ļoti trūkstošos trenerus un sporta skolotājus.

Lai sekotu līdzi katra bērna labbūtībai, visās novada izglītības iestādēs šogad esam ieviesuši EMU. Lai arī par emu sauc liela auguma kazuāru dzimtas pārstāvi, EMU mūsu izglītības iestādēs ir pirmais rīks Latvijā, kas ļaus sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā, kas ir cieši saistītas ne tikai ar bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. EMU raksturojams arī kā ērts un jaudīgs rīks/atbalsts  klases audzinātājam sadarbības plānošanai ar skolēniem un viņu vecākiem.

Novada izglītības iestādes aktīvi izmanto arī platformu SOMA.LV.  Interesanti fakti datos – mūsu skolēni visaktīvāk mājās mācās sestdienās, bet skolā aktīvākās ir otrdienas un ceturtdienas. Augsta mācību motivācija ir janvārī – jauns sākums, jaunas apņemšanās labākai sevis versijai. Jāuzteic arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri pēc aktīvi pavadītas dienas pirmsskolā labprāt kopā ar vecākiem darbojas digitālajā mācību vidē, arī brīvdienās un vakaros.

Atskatoties uz iepriekšējo mācību gadu, analizējām skolēnu mācību sasniegumus, taču nevaram sniegt detalizētu apskatu par Centralizēto eksāmenu rezultātiem, jo patlaban pašvaldībām nav pieejami valsts rīcībā esošie dati.

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir apkopojusi datus par izglītojamo dalību un rezultātiem Valsts izglītības satura centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2022./2023. mācību gadā.

Pirmo gadu Mārupes novada skolēni mācību priekšmetu olimpiādēs sacentās ar Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolēniem. Mārupes novada 443 skolēni piedalījās 17 mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā.

Vislielākais dalībnieku skaits bija matemātikas olimpiādē 5. -  8. klasēm – 103, matemātika 9. - 12. klasei – 48 un bioloģijas olimpiādē 46 dalībnieki.

1. grafiks

Lepojamies ar Mārupes novada skolēnu sasniegumiem. Kopumā novada posma olimpiādēs apbalvoti 133 skolēni.

2. grafiks

Visvairāk apbalvojumu skolēni ir ieguvuši matemātikas novada olimpiādē, fizikas, ķīmijas un latviešu valodas olimpiādē.

3. grafiks

4. grafiks

 

5. grafiks

Iegūtās godalgotās vietas no uzaicināto dalībnieku skaita uz valsts olimpiādēm.

7. grafiks

Šajā mācību gadā Mārupes novadā esam vienojušies izvirzīt divas prioritātes:


1. Atbalsts katra bērna izaugsmei.

2. Atbalsts lasītprasmei (arī digitāli).

Līdz šim liela uzmanība un resursi veltīti speciālās izglītības bērniem, bet, runājot par iekļaujošu izglītību, jāskatās plašāk. Atbalsts un sava pieeja rodama ikvienam, arī talantīgajiem bērniem un bērniem ar augstām mācīšanās spējām. Novada izglītības iestādēs ir liels bērnu skaits, un tas ir sava veida izaicinājums - rast iespēju strādāt iekļaujoši. Mūsu skolotāji līdz šim ir paveikuši lielu darbu, par ko arī paldies, un darbs jāturpina, jo individuālās vajadzības un nepieciešamība atbalstam  pieaug.

Pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm  ir izveidojusi metodiskā darba sistēmu, kas veiksmīgi savu virzību uzsāka pagājušajā mācību gadā – šogad turpināsim padziļināti. Procesam jābūt organizētam visos līmeņos, un tam jābūt jūtamam klasē. Sākot ar pašvaldību, līdz klasei, līdz vecākiem, līdz visiem izglītībā iesaistītajiem partneriem, visiem kopā.

Izaicinājums ir gan pirmās prioritātes īstenošana, gan arī atbalsts lasītprasmei, tostarp digitālajai.

Šogad metodisko darbu un atbalstu plānojam īstenot visos līmeņos. Tas nozīmē  - mācīsimies visi! Pašvaldība, skolvadības komandas, vecāki, bērni.

Izglītības iestāžu vadītājiem plānots mācību kurss sešos blokos – vadības, t.sk. personālvadības, prasmes, inovācijas, atbalsts profesionālai neizdegšanai u.c.

Arī vecākiem plānots sešu mācību bloks, kas noslēgsies pavasarī ar otro vecāku konferenci. Domāsim par tādām svarīgām tēmām kā tekstpratība, kā mana lasītprasme/tekstpratība ietekmē komunikācijas spējas, kā ģimenē veicināt lasīšanas paradumus un, iespējams, atgūt lasītprieku u.c.

Izglītības nozare viena nav “spēlētājs”. Tas ir kā komandas sports. Jāiesaistās visiem, lai īstenotu aizvien kvalitatīvāku un mūsdienīgāku izglītības pakalpojuma nodrošinājumu mūsu bērniem. Visi to vēlamies, visi vēlamies labu rezultātu  - viss, ko mēs sagaidām, ir iesaiste, starpnozaru sadarbība, sadarbība ar vecākiem utt.  Un vairāk nekā līdz šim.

Paldies visiem, kuri līdz šim ir iesaistījušies! Arvien vairāk vecāku un partneru vēršas pie mums, Pārvaldē, un jautā – kā es varu iesaistīties, kā mums labāk darīt, kas jums nepieciešams, strādāsim kopā, un tas dod iedvesmu uzdrošināties un turpināt darbu.

Ar šo mācību gadu no statusa Izglītības pārvalde esam pārgājuši jaunā kvalitātē – Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Neticami daudz izaicinājumu, bet šīs trīs lielās nozares bez savstarpējas starpnozaru sadarbības nav iedomājamas. Tieši tāpēc jau šogad, plānojot darbu, esam spēcīgāki, ar lielāku resursu un iespēju kvalitatīva pakalpojuma īstenošanā visās nozarēs, un kopā un katrā atsevišķi.

Jauns mācību gads ir kā  jauns sākums! Lai kopā izdodas!

Apskaties apkārt – lai ko tu esi paveicis, tās nav beigas.

Atveries vēlreiz, ļauj, lai ceļojums sākas no jauna. /Ošo/

 

 

Liene Šmite, Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja