Mārupes novada pašvaldības komanda noslēgusi dalību projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas izveide pašvaldībās" apmācībās; sākas projekta plāna izveide

13.06.2024.

Mārupes novada pašvaldības komanda noslēgusi piecu dienu apmācības projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”. Līdz 2024. gada beigām komandas uzdevums ir izveidot pašvaldības individuālo plānu, lai īstenotu plānotās aktivitātes jau 2025. gada laikā.

Mārupes pašvaldība projekta plāna mērķus izvirza saskaņā ar Mārupes novada Attīstības programmu 2022. - 2028. gadam, Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034. gadam un Mārupes novada jaunatnes politikas attīstības plānu 2020. - 2025. gadam. Tas sevī iekļauj gan digitālo aprīkojumu iegādi jauniešu aktivitātēm un dažādām meistarklasēm, gan mobilo darbu ar jaunatni visā novadā, gan kiberdrošības mācības u.c.

Komanda veidota ar ļoti plaša spektra speciālistiem, veicinot arī pašvaldības atsevišķo struktūrvienību sadarbību:

 • Elīna Krēmere (Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā jaunatnes lietu speciāliste);
 • Agris Starts (Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pieaugušo izglītības darba speciālists);
 • Irina Troņenkova (Mārupes novada Skultes sākumskolas pedagogs);
 • Gundars Zadovskis (Attīstības un plānošanas pārvaldes ģeotelpiskās informācijas sistēmu speciālists);
 • Aleksandra Timpa (Mārupes novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Babīte” vecākā sociālā darbiniece);
 • Oskars Krakts (Centrālās pārvaldes Informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītājs);
 • Marta Reihmane (jauniešu NVO “MO(ve)MENT” pārstāve, M-UP jauniešu domes vadītāja).

Projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un tā pilnais nosaukums ir Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai”  2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” projekts Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.

Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni, jo:

 • digitālie rīki atbalsta esošos mērķus darbā ar jaunatni;
 • atbilst jauniešu vajadzībām, interesēm, stilam, viņu tiešsaistes paradumiem;
 • sekmē jauniešu iesaisti visos posmos – plānošana, izplatīšanā, īstenošanā, izvērtēšanā;
 • nodrošina jauniešiem saistošas, noderīgas, pieejamas aktivitātes individuāli un grupās.

Uzzini vairāk par projektu ŠEIT.  

Projekts jauniešiem 1Projekts jauniešiem 2Projekts jauniešiem 32
Projekta dalībniekiProjekta dalībnieki 2

 

 

Elīna Krēmere, 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā jaunatnes lietu speciāliste