Mārupē atsāksies bezmaksas brīvdabas vingrošanas nodarbības

06.04.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

 

Sākot ar 30.aprīli Mārupes novadā atsākas BEZMAKSAS brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības. Ikvienam būs iespēja piedalīties un, esot svaigā gaisā, profesionāla trenera pavadībā uzlabot savu fizisko formu.

coveris_vingro_2018_2.png

Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā, no 30.aprīļa līdz 27.septembrim uzticējusi biedrībai “Veselībai un attīstībai” organizēt brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā novada ciemos:

  • sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
  • Tīraines sporta laukumā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē.

Pirmās atklāšanas nodarbības notiks pirmdien, 30.aprīlī, plkst. 19:00 Tīraines sporta laukumā un plkst. 19:00 Jaunmārupē pie skeitparka.

Nebūs viegli! Nodarbības plānotas aktīvas, enerģiskas, ar kardio slodzi, lai trenētu mārupiešu izturību, spēku un līdzsvaru.

Dalībnieku reģistrācija uz vietas. Lai piedalītos nodarbībās, noteiktajā laikā un vietā jāierodas uz treniņu, jābūt sportošanai piemērotā apģērbā un apavos, kā arī līdzi jāpaņem ūdens.

Visi treneri ir ar ievērojamu pieredzi un daudzu meistarklašu pasniedzēji.

NODARBĪBU LAIKI

Sporta laukumā,

Gerberu ielā 1, Mārupē

Tīraines sporta laukumā,

Viskalnu ielā 7, Tīrainē

Skeitparka teritorijā

pie vingrošanas trenažieriem, Jaunmārupē

no 1.maija līdz 27.septembrim

otrdienās un ceturtdienās

no plkst.18:00 līdz 19:00

no 30.aprīļa līdz 26. septembrim

pirmdienās un trešdienās

no plkst.19:00 līdz 20:00

no 30.aprīļa līdz 27.septembrim

pirmdienās un ceturtdienās

no plkst.19:00 līdz 20:00

 

 

Mārupes pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts finansētu projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032). Ārpustelpu vingrošanas nodarbības tiks nodrošinātas projekta aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem” ietvaros.