Pakalpojumi

Tūrisma informācijas sniegšana iedzīvotājiem un viesiem par atpūtas iespējām novadā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Pieteikties informācijas saņemšanai pa e-pastu – nosūtot attiecīgu pieprasījumu brīvā formā uz e-pastu.

2. Pieteikties konsultācijām – pie Attīstības nodaļas tūrisma organizatores.

3. Konsultācijas iespējams saņemt arī telefoniski, zvanot uz Attīstības nodaļu.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma rezultātā jebkurš interesents var saņemt informāciju par atpūtas iespējām Mārupes novadā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Tūrisma likums - Stājas spēkā: 01.01.1999.

2. Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016-2020.gadam

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātienē

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Pasts

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

E-pasts

elina.brigmane@marupe.lv

turisms@marupe.lv

Tālrunis

67149863, 28347211

Termiņš
Konsultācijas uz vietas domē pieņemšanās dienās pirmdienās no 09:00-18:00 un ceturtdienās no 09:00-18:00, kā arī nepieciešamības gadījumā jebkurā citā klientam un speciālistam tuvākajā pieejamajā laikā.
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav