Pakalpojumi

Informācijas sniegšana par aktuālajiem projektu konkursiem novadā Mārupes novada iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pieteikties informācijas saņemšanai rakstot uz e-pastu.
Pieteikties konsultācijai pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)
E-pasts 
Tālrunis

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)
E-pasts 
Tālrunis

Pakalpojuma apraksts

Informācijas sniegšana nepieciešams, lai veicinātu Mārupes novada attīstību, dzīves vides kvalitātes uzlabošanos un aktīvu sabiedrisko grupu un nevalstisko organizāciju iesaistīšanos novada attīstībā.

Sniegt aktuālu informāciju un profesionālas konsultācijas Mārupes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un biedrībām par finansējuma piesaistes iespējām un projekta pieteikumu sagatavošanu savas organizācijas/mērķa grupas attīstībai.

Pakalpojuma rezultātā Mārupes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un biedrībām ir iespēja saņemt:
1)    Aktuālu informāciju par izsludinātiem/plānotiem projektu konkursiem;
2)    Profesionālas konsultācijas par izsludināto/plānoto projektu konkursu nosacījumiem un to atbilstību konkrētā projekta idejai;
3)    Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149876

E-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv  

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00

Piektdienās: 9:00-15:00

Termiņš
Līdz 1 nedēļai
Pakalpojuma maksa
Nav