Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”) (Mārupē, Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu

18.01.2022.

Mārupes novada pašvaldības  dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760030060, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana /Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.