Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

17.12.2018.

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 7.janvārī plkst. 11:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.