Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē

08.06.2022.

Izskatot īpašnieku SIA “REIMEI”, reģ. Nr.40203098799, un SIA“MAD Format”, reģ. Nr.40103736873, 2022.gada 6.jūnija būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-10577 būvniecības iecerei Tirdzniecības centra jaunbūve nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka tirdzniecības centra būvniecībai ir nepieciešama publiskā apspriešana.

Mārupes novada būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33 Mārupē publiskās apspriešanas nepieciešamību