Izsaki savu viedokli par kultūras, sporta un pieaugušo izglītības jomām Mārupes novadā

09.07.2024.

Pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības, kultūras un sporta nozares stratēģiju un stratēģisko virzienu izstrādes, lai pilnveidotu nozaru piedāvājumu, pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai.

Vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli, tādēļ lūdzam veltīt laiku un paust viedokli, aizpildot aptaujas anketas.

  • Kultūras joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 1. augustam
  • Izglītības joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 1. augustam 
  • Sporta joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 8. augustam 

Visas aptaujas ir anonīmas un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.