Sports

Aicinām pieteikt pretendentus apbalvojumiem par sasniegumiem sportā

19.10.2018.

Lai godinātu novadniekus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā, ieguldījumu sporta tradīciju kopšanā, kā arī veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu, Mārupes novada pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanai par ieguldījumu sportā 2018. gadā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 31.oktobrim, iesūtot pieteikuma anketu uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv.

Pieteikumu var iesniegt pats sportists par saviem sasniegumiem, kā arī, iesakot apbalvojuma saņemšanai citu fizisku vai juridisku personu. Viens pieteicējs var iesniegt pieteikumu par vienu fizisku vai vienu juridisku personu.

Pieteikumu vērtēšanu veiks domes dibinātā Apbalvojumu izvērtēšanas komisija.

Apbalvojumi tiks pasniegti personīgi, apbalvojuma saņēmējus godinot 2018.gada 7.decembrī Mārupes novada Sporta laureāta pasākumā.

Mārupes sporta laureāta nolikums

Pieteikuma anketa individuālajam sportistam vai trenerim

Pieteikuma anketa komandai vai juridiskai personai

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Mārupes Sporta centra vadītāju Silviju Bartuševiču, tālr. 26354027, e-pasts sports@marupe.lv.