Sabiedrība

Publiskās apspriešanas rezultāti, būvatļaujas izsniegšana sociālās aprūpes centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 37

27.05.2024.

Saskaņā ar 2024. gada 7. marta Mārupes novada būvvaldes lēmumu Nr.BIS-BV- 5.65-2024-5 būvniecības iecerei “Sociālās aprūpes centra jaunbūve Lambertu ielā 37, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējuma Nr. 80760031147) tika veikta publiskā apspriešana laika posmā no 2024. gada 18. marta līdz 22. aprīlim.

Pieņemts lēmums izdot būvatļauju.

Par publiskās apspriešanas rezultātiem

Pārskats par būvniecības ieceres "Sociālās aprūpes centra jaunbūve Lambertu ielā 37, Mārupē, Mārupes novadā" (kadastra apzīmējuma Nr. 80760031147) publiskās apspriešanas rezultātiem.

Par būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2024-2832 izdošanu

  • Objekts - Sociālās aprūpes centra jaunbūve (Lambertu iela 37, Mārupe)
  • Kadastra apzīmējums, kadastra numurs 
  • Būvatļauja BIS-BV-4.1-2024-2832

Būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš: 23.06.2024.
Dokumentu jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4, adresējot to Mārupes novada pašvaldībai.

Vizualizācija

Mārupes novada būvvalde