Sabiedrība

Domes ziņas

Seko līdzi e-pastā Tev atlasītam “Latvijas Vēstneša” saturam!

Latvijas Vēstnesis
02.07.2020.
“Latvijas Vēstnesis” publiskojis jaunu iespēju, kas interesentiem piedāvā e-pastā saņemt paziņojumu par interesējošu publikāciju oficiālajā izdevumā tūlītēji pēc tās publiskošanas. Atslēgvārds vai frāze, paziņojumu grupa vai konkrēts meklēšanas kritērijs tajās, tiesību akti pēc izdevēja vai veida, dažādas to kombinācijas – pakalpojums “Seko līdzi” nodrošina plašas atlases iespējas atbilstoši individuālajai vajadzībai vai iestādes, uzņēmuma informatīvajai interesei. “Seko līdzi” ir oficiālo publikāciju monitoringa pakalpojums, kas pārlūko pasūtīto informācijas pieprasījumu (ievadītos atlases...

Vēl ir brīvas vietas RUKKI vasaras nometnēs "Supervaroņu nedēļa" un "Gardo meistarklašu nedēļa"

vasaras nometne
01.07.2020.
Vēl ir pieejamas brīvas vietas RUKKI vasaras nometnēs "Supervaroņu nedēļa" un "Gardo meistarklašu nedēļa", kas nodrošina vietas ar Mārupes novada domes līdzfinansējumu. Pieteikšanās: https://pludmalescentrs.lv/lv/zinas/bernu-nometnes-julija Supervaroņu nedēļa 20.07 - 24.07. Pludmales centra RUUKKI piedzīvojumu nometnē noskaidrosim, kas ir nometnes bērnu mīļākie supervaroņi. Betmens vai Zirnekļcilvēks? Ārsts vai ugunsdzēsējs? Varbūt māmiņa vai tētis? Ļausimies fantāzijas lidojumam un paši iejutīsimies supervaroņu lomā, izvēlēsimies sev superspējas un stāsimies pretī interesantiem izaicinājumiem...

Pašvaldība aicina dzīvojamo māju īpašniekus pieteikties ūdensapgādes  un kanalizācijas pieslēguma izbūves līdzfinansējuma saņemšanai

trubu rokam
01.07.2020.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūve jau ilggadēji ir bijusi viena no Mārupes novada domes prioritātēm, ko apliecina arī fakts, ka jau kopš 2016. gada pašvaldība konkursa kārtībā līdzfinansē mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi gan par pieslēgumu izbūvi pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kam līdz šim pašvaldība līdzfinansējumu nesniedza, gan par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai, pašvaldība ir radusi iespēju piesaistīt aizņēmumu 300 000 EUR apmērā (I kārta) uz specifiskiem...

Pašvaldība ievieš viedo ielu apgaismojuma sistēmu

laterna
29.06.2020.
Mārupes novadā pakāpeniski tiek veikta ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija, kas, pēc pilnīgas sistēmas nomaiņas, pašvaldībai gadā ļaus ietaupīt aptuveni 40 tūkstošus eiro. 2020. gada 15.jūnijā Mārupes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “METLINK” par viedās ielu apgaismojuma vadības sistēmas kontrolieru un gaismekļu kontrolieru iekārtu iegādi par kopējo līguma summu 41 999,99 EUR. Līguma ietvaros iegādātas viedās ielu apgaismojuma vadības sistēmas kontrolieru iekārtas. Pakāpeniski katram ielu apgaismojuma gaismeklim tiks uzstādīta sava vadības un uzskaites sistēma, kas ļaus katrā lampā...

Paraksta vienošanos par grantu programmas “(ie)dvesma” īstenošanu 2020. gadā

iedvesma
25.06.2020.
SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Siguldas un Stopiņu novadiem ir parakstījuši vienošanos, lai šogad jau ceturto gadu pēc kārtas kopīgi uzsāktu īstenot iniciatīvu jauno uzņēmēju atbalstam - grantu programmu “(ie)dvesma”. Tās mērķis ir atbalstīt gan šo pašvaldību teritorijā jau strādājošus jaunuzņēmumus, gan vēl neīstenotas biznesa idejas, šogad piešķirot līdz 70 tūkstošiem eiro to attīstīšanai. Programmas “(ie)dvesma” grantus varēs saņemt gan jau strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Projektu pieņemšana sāksies 1. septembrī, bet plašāk ar...

Iznācis jaunais “Mārupes Vēstis” jūnija numurs

cover
25.06.2020.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” jūnija numurs. „Mārupes Vēstis” jūnija numurs Šajā numurā lasi: Turpinās publiskā apspriešana par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem Tiek veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi Mārupes Valsts ģimnāzijā Pašvaldība ievieš viedo ielu apgaismojuma sistēmu Izmantojot būvju informācijas modelēšanu, top Mārupes pamatskolas jaunais korpuss Būvēs bērnudārzu ar 384 vietām Par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam Aicinājums pieteikties uz Mārupes novada konsultatīvajām padomēm Parakstīti...

Aicinājums pieteikties uz Mārupes novada konsultatīvajām padomēm

lidzdarbojies
25.06.2020.
Lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada Dome, ievērojot labas pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru izaugsmi un veicinātu iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā. Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi: veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un...

Turpinās publiskā apspriešana par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

s
19.06.2020.
Mārupes novada dome informē, ka tiek turpināta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana, kuras termiņš, ņemot vērā valsts teritorijā iepriekš noteikto ārkārtējo situāciju un iespēju savlaicīgi publicēt informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku, tiek pagarināts līdz 2020.gada 10.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6.jūlijā, Mārupes kultūras nama zālē plkst.19.00. Ņemot vērā pagarinājumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriedes termiņam...

Aptauja par gājēju tiltiņu nosaukumiem Mārupes novadā

aptauja
19.06.2020.
Mārupes novadā ir izvietoti vairāki vienota dizaina tiltiņi, kas iekļaujas ainavā un atvieglo novadā esošo upīšu šķērsošanu. Taču retais zina, kādu upīti un kurā brīdī šķērso. Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju ierosinājumi šos tiltiņus marķēt ar šķērsojamās upītes nosaukuma informatīvo plāksni, kuru varētu papildināt ar informāciju par tiltiņu, tā nosaukumu, apkārtnē esošajām apskates vai vēsturiskajām vietām u.c. informāciju. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli šajā jautājumā, aicinām Jūs aizpildīt aptauju tiešsaistē. Un saite uz anketu - https://ej.uz/tilti_marupe Lai veiksmīgi aizpildītu...

Pieminot uz Sibīriju izsūtītos

repr
15.06.2020.
Šogad aprit 79 gadi kopš vienas no melnākajām dienām Latvijas vēsturē, kad naktī no 13. uz 14.jūniju uz Sibīriju tika deportēti vairāk kā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. 14.jūnijā Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas dienā pie pieminekļa Mārupes kapos Mārupes novada pašvaldības vadība un represēto biedrības pārstāvji nolika ziedus, pieminot represijās cietušos. “Mēs nedrīkstam aizmirst šos mūsu tautas liktenī ierakstītos traģiskos notikumus – masu deportācijas, kad tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju tika izsūtīti uz Sibīriju. Mēs šodien godinām izsūtītos un viņu ģimenes, un pieminam...

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

cover
12.06.2020.
Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem. Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

m
12.06.2020.
Atkārtoti informējam, ka Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas. Ņemot vērā 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās...

Aptauja par gājēju tiltiņu nosaukumiem Mārupes novadā

aptauja
12.06.2020.
Mārupes novadā ir izvietoti vairāki vienota dizaina tiltiņi, kas iekļaujas ainavā un atvieglo novadā esošo upīšu šķērsošanu. Taču retais zina, kādu upīti un kurā brīdī šķērso. Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju ierosinājumi šos tiltiņus marķēt ar šķērsojamās upītes nosaukuma informatīvo plāksni, kuru varētu papildināt ar informāciju par tiltiņu, tā nosaukumu, apkārtnē esošajām apskates vai vēsturiskajām vietām u.c. informāciju. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli šajā jautājumā, aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kura aizņems ne vairāk kā 3 minūtes Jūsu laika. Lai veiksmīgi aizpildītu aptauju...

Aicinām pieteikties uz praktiskām nodarbībām "Pirts noslēpumi"

pļava
11.06.2020.
Pirtī iešana latviešiem ir tuva lieta un arvien lielāku popularitāti iegūst, kādu laiku aizmirstās, Latvijas pirts tradīcijas. Aicinām ikvienu pieteikties uz praktiskām nodarbībām Pirts slotu siešanā, drogu vākšanā, kā arī pirts prasmēs un berzīšu gatavošanā. Nodarbības tiek rīkotas konkursa “Mārupe - mūsu mājas 2020” ietvaros un tās finansē Mārupes pašvaldība. Pirmā nodarbība, pirts slotu siešanā jau drīz pēc Saulgriežu svinībām, 28.06.2020. Mācīsimies augu nozīmi pirts slotās, laiku, kad vislabāk ievākt konkrētu augu slotas, kā arī praktiskas prasmes slotiņu siešanā. Otrā nodarbība, drogu...

No 20. un 21.jūnijā Mārupes novadā notiks Zemessardzes mācības

zemessardze
10.06.2020.
Laika periodā no 2020.gada 20. līdz 21.jūnijam Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljona teritorijā, Skultes un Jaunmārupes apkārtnē, lidostas “Rīga” apkārtnē notiks zemessardzes mācības. Šajās mācībās tiks izskatīti vairāki mācību jautājumi un praktizēti taktikas elementi. Nodarbībās izskatāmie jautājumi neprasīs kaujas munīcijas izmantošanu un standarta veida karavīra rutīnas darbus, līdz ar to netiks nodarīts kaitējums mežam, augsnei un augu valstij.

SIA “Eco Baltia vide” aicina piedalīties elektronikas un lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijā

darbvirsma
10.06.2020.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas notiks 25. un 26.jūnijā. Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 18.jūnijam pieteikt elektroiekārtu, lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešanu, reģistrējoties šeit - https://ej.uz/skirosanas_akcija_Marupe vai zvanot pa tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@ecobaltiavide.lv. Piesakoties obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais apjoms un precīza savākšanas vieta (adresi)...

Biznesa Vēstniecība, projektu konkursa “Mārupe mūsu mājas 2020” ietvaros, aicina uz LĪGO vainagu veidošanas meistarklasi

ligo
10.06.2020.
Projekta "Mārupe-mūsu mājas 2020" ietvaros biedrība “Biznesa Vēstniecība” sadarbībā ar Mārupes novada Domi aicina pieteikties bezmaksas meistarklasei “Dzīvo un mākslīgo ziedu vainagu veidošana Līgo svētkiem”. Pasākumu finansē Mārupes pašvaldība. Meistarklasi vadīs radošā un prasmīgā meistare Simona, kura jau nereti sadarbojusies ar Biznesa Vēstniecību jau iepriekš kopīgi organizējot dažādas ar floristiku saistītas meistarklases (Adventes vainagu veidošana 2018. un 2019. gadā), kā arī vadījusi radošas nodarbības bērniem. Šajā reizē katram meistarklases dalībniekam būs iespēja jau piesakoties...

No 10.jūnija Mārupes novada teritorijā ikvienam atkal būs pieejami bērnu rotaļu laukumi

laukums
09.06.2020.
Tā kā Latvijā pēc 9. jūnija ārkārtējo situāciju neplāno pagarināt, un tiks mīkstināti arī pulcēšanās ierobežojumi, no 10.jūnija Mārupes novada pašvaldības teritorijā ikvienam atkal būs pieejami bērnu rotaļu laukumi. Pieejams būs arī sporta laukums Gerberu ielā 1. Pamatprasības paliek nemainīgas - jāievēro distancēšanās un roku higiēna. Jāņem vērā, ka katram personīgi ir jānes atbildība kā par savu, tā apkārtējo cilvēku veselību un drošību. Lai gan vīrusa COVID-19 izplatība Latvijā mazinājusies, aicinām būt piesardzīgus un ievērot nepieciešamos drošības pasākumus, ievērojot divu metru distanci...

Mārupes novada dome atsāk iedzīvotāju pieņemšanu klātienē noteiktās dienās

covid
09.06.2020.
Noslēdzoties ārkārtējai situācijai valstī, Mārupes novada dome atsāk iedzīvotāju apkalpošanu klātienē. Lai gan vīrusa COVID-19 izplatība Latvijā mazinājusies, aicinām būt piesardzīgiem un ievērot nepieciešamos drošības pasākumus, ievērojot distanci un higiēnas prasības. Iespēju robežās aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas. Ja tomēr nepieciešams tikties klātienē ar konkrētu speciālistu, aicinām iepriekš pieteikt vizīti, sazinoties ar speciālistu telefoniski. No 11. jūnija, atsākot iedzīvotāju apkalpošanu klātienē, Mārupes novada domes speciālisti turpmāk apmeklētājus pieņems divas...

Par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam

aplis
08.06.2020.
Latvijas Republikas Saeima 2.jūnijā saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas veikšanu atbalstīja Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas ieceri no 2022.gada 1.jūlija Mārupes ciemam piešķirt pilsētas statusu. Lēmums pieņemts, neskatoties uz Mārupes novada domes pausto viedokli un vēlmi saglabāt Mārupes ciemam esošo statusu. 2020.gada 26.martā Mārupes novada dome saņēma Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas lūgumu sniegt viedokli par pilsētas statusa noteikšanu Mārupes ciemam. Pašvaldība izvērtēja komisijas lūgumu, kā arī izskatīja Saeimā 2.lasījumā...