Sabiedrība

Domes ziņas

Veselības ministrija ir izstrādājusi rīcības algoritmu gadījumam, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

bērns slimo
22.09.2020.
Klāt ir rudens sezona ar mainīgiem laikapstākļiem, un bērni, sākot apmeklēt mācību iestādes, arvien biežāk slimo ar dažādiem rudens vīrusiem. Lai novērstu nevajadzīgus pārpratumus izglītības iestādēs un atvieglotu arī ģimenes ārstu darbu, Veselības ministrija ir sagatavojusi rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

No 21. līdz 27. septembrim notiks Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020”

zemessargi
18.09.2020.
No 21. līdz 27. septembrim Zemessardzes 1. Rīgas brigādes atbildības teritorijā – Rīgā, Jūrmalā, Babītes, Olaines, Mārupes, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Vecumnieku, Bauskas, Stopiņu, Salaspils, Garkalnes, Carnikavas, Ādažu, Ropažu un Rundāles novados - notiks Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020”. Mācību ietvaros Zemessardzes 1. Rīgas brigādes karavīri un zemessargi veiks patrulēšanu, ierīkos slēpņus, patruļbāzes un kontrolpunktus, kā arī veiks citus mācību uzdevumus. Šogad to papildinās arī neplānotā kaujas gatavības pārbaude, kuras ietvaros trīs dienu laikā bez...

Mārupes novada pašvaldība aicina uz semināru par Zaļās enerģijas izmantošanas iespējām

web
16.09.2020.
Vēl salīdzinoši nesen no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija bija sava veida eksotika. Šodien zaļās enerģijas iegūšanas iekārtas ir ne tikai viens no instrumentiem, kā mazināt cilvēka atstāto ietekmi uz vidi, bet arī pildīt Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam uzstādītos mērķus. Un tie nav mazi – tostarp nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā. Tā kā interese par alternatīvās enerģijas iegūšanas veidiem kopš pagājušā gada energoefektivitātes diskusijas ir strauji augusi, septembris Mārupes novadā tiek pasludināts par...

Aicina uz bezmaksas ekskursiju uz Siguldu

ekskursijas
15.09.2020.
Mācību centrs "MC Alfa-mācību centrs" sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departaments Projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicina arī Mārupes novada iedzīvotājus uz bezmaksas ekskursijām personām vecumā 55+ . Sigulda ir vieta Gaujas senlejas malā. Sigulda ir vieta, kurā satiekas Gaujas valdonīgie ūdeņi un dolomīta zemes spēks, veidojot neatkārtojamu vietu, kas iemantojusi iesauku “Vidzemes Šveice”. Varbūt tieši tāpēc Siguldā ir lielākais olimpiešu īpatsvars pilsētas iedzīvotāju vidū visā pasaulē. Kaut gan pakalpīgais internets zinās teikt, ka kāds Norvēģijas troļļu ciematiņš to apstrīd...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas"

dome
15.09.2020.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. Paredzētā darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts. Lēmums pieņemts sākotnējā...

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

f
09.09.2020.
AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”" paziņo par valsts zemes privatizāciju: 28.08.2020. noslēgts zemesgabala “Līgas garāžas 2”, Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kad. Nr.80760070999, 211/8200 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 429,87 EUR.

Atgādinām par pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm un tā saņemšanas kārtību

bērni
08.09.2020.
Pirms gada Mārupes novada dome pieņēma saistošos noteikumus, lai turpmāk noteiktā apjomā atbalstītu daudzbērnu ģimenes. Uz šo brīdi ikmēneša pabalstu bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz mācību uzsākšanai skolā saņēmušas 160 daudzbērnu ģimenes, kopumā šim mērķim no budžeta izlietojot 63514,00 eiro. Savukārt ikgadējais pabalsts daudzbērnu ģimenēm par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē, izmaksāts 48 mājsaimniecībām un šim mērķim izlietoti 2160,00 eiro no pašvaldības budžeta. Saskaņā ar Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu...

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai

trubu rokam
08.09.2020.
Mārupes novada dome izsludina 2.kārtas pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei mājsaimniecībās. Pieteikumi iesniedzami no 21. septembra līdz 23. oktobrim. Šajā kārtā atbalsts ir paplašināts, ļaujot līdzfinansējumam pieteikties fiziskām un juridiskām personām, kam zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un gar īpašumu jau iepriekš ir izbūvēti vai tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli Kohēzijas fonda projektu ietvaros. Pieteikumus aicinām iesniegt klātienē, Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā...

Septembris – zaļās enerģijas mēnesis!

zaļi
07.09.2020.
Salīdzinoši nesen no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija bija sava veida eksotika. Šodien zaļās enerģijas iegūšanas iekārtas ir ne tikai viens no instrumentiem, kā mazināt cilvēka atstāto ietekmi uz vidi, bet arī veids, kā pildīt Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam uzstādītos mērķus. Un tie nav mazi – tostarp nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņa. Tā kā interese par energoefektivitāti Mārupes novadā ir strauji augusi, septembris Mārupes novadā tiek pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS MĒNESI, kurā aicinām ikvienu, kurš jau...

"Mārupes Vēstis" septembra numurs jau ceļā pie lasītājiem

mv
07.09.2020.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” septembra numurs. Nākamais gaidāms oktobrī. Mārupes Vēstis septembra numurs Atgādinām, ka informatīvo izdevumu „Mārupes Vēstis” novada iedzīvotāji katru mēnesi saņem bez maksas savā pastkastītē. Gadījumos, ja izdevums līdz jūsu pastkastītei nenonāk, lūdzam ziņot uz e-pasta adresi marupesvestis@marupe.lv. Šajā numurā lasiet šīs un citas aktualitātes: Dome vērsīsies Satversmes tiesā, apstrīdot pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam. Mārupes novada Būvvaldes izsniegtā būvatļauja “Kairos” kultūras un garīguma centra...

Noslēgusies teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana un pieņemts lēmums izbeigt plānojuma grozījumu izstrādi

marupe
07.09.2020.
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (turpmāk – TPG) 3.redakcijas publiskā apspriešana norisinājās periodā no 2020.gada 16.marta līdz 10.jūlijam, ņemot vērā, ka sākotnēji noteiktais publiskās apspriedes periods vairākkārtēji tika pagarināts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ. Apspriešanā ļoti aktīvi iesaistījās sabiedrība - apspriešanas periodā saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem vairāk kā no 550 fiziskām un juridiskām personām (tai skaitā kolektīvie iesniegumi un vairāki iesniegumi no vienas personas), kā arī vairāk...

Dome vērsīsies Satversmes tiesā, apstrīdot Saeimas lēmumu, kas liedz Mārupes novada pašvaldībai un iedzīvotājiem lemt par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam

dome
04.09.2020.
Latvijas Republikas Saeima 10.jūnijā saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas veikšanu, neskatoties uz Mārupes novada domes vienprātīgu lēmumu saglabāt Mārupes ciemam esošo statusu, atbalstīja Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas ieceri no 2022.gada 1.jūlija Mārupes ciemam piešķirt pilsētas statusu. Tā kā Mārupes novada domes lēmums nav ņemts vērā, deputātu vairākums ir saskatījis tiesisku pamatu pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā, apstrīdot Saeimas pieņemto lēmumu. Kā jau iepriekš minēts, 2020.gada 26.martā Mārupes novada dome saņēma Saeimas administratīvi...

Norit aktīvs darbs Mārupes novada konsultatīvajās padomēs

ilustratīvs foto
03.09.2020.
Paldies visiem, kas atsaucās iepriekš uz aicinājumu pieteikties sabiedriskajam darbam Mārupes novada konsultatīvajās padomēs. Mārupes novada dome turpina iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, organizējot darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesā. Mārupes novadā konsultatīvās padomes izveidotas kopš 2016. gada, kuras darbojas saskaņā ar apstiprinātajiem konsultatīvo padomju nolikumiem. Līdz 2020. gadam darbojās sešas...

Paziņojums par izsoli - tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē

pirts foto
03.09.2020.
Mārupes novada Dome rīko atkārtotu rakstveida izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 001 0018. Izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 4.septembra plkst. 13:00. Pieteikums slēgtā aploksnē iesniedzams Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu zvanot pa tālr. 25728371. Visi pieteikumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā 2020.gada 4...

Biznesa Vēstniecībā aizvadīts jau trešais “Citāda skola” pasākums

citāda skola 3
03.09.2020.
Noslēdzot vasaru un tuvojoties jaunajam mācību gadam nu jau par tradīciju kļuvis Biznesa Vēstniecības organizētais pasākums “Citāda skola”, kas augusta beigās norisinājās jau 3. reizi. Šoreiz bija milzīga interese par dalību pasākumā, tāpēc visus gribētājus nemaz nebija iespējams apstiprināt, bet tomēr tie, kuri pieteicās visātrāk varēja piedalīties apmācību programmā, kas šoreiz ietvēra ne tikai teoriju un uzņēmēju (SIA “SilJa” valdes priekšsēdētājas Silvas Jeomanovas-Mauras un restorānu tīkla “Hercogs” vadītāja un īpašnieka Andra Rūmīša) pieredzes un iedvesmas stāstus, bet arī praktiskas...

SIA “Eco Baltia vide” aicina piedalīties elektronikas un lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijā

eco baltia vide
03.09.2020.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas notiks 24. un 25.septembrī. Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 18.septembrim pieteikt elektroiekārtu, lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešanu, reģistrējoties šeit - https://ej.uz/skirosanas_akcija_Marupe, zvanot pa tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@ecobaltiavide.lv. Piesakoties, obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais apjoms un precīza savākšanas vieta (adrese)...

No 1. oktobra Mārupes novadā par siltumenerģiju būs jāmaksā par 19,1% mazāk

siltums
02.09.2020.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” zemākus siltumenerģijas tarifus. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. oktobra būs par 19,1% jeb 9,61 EUR/MWh mazāks – 40,71 EUR/MWh, salīdzinot ar šobrīd piemērojamo tarifu. Izvērtējot komersanta sniegto pamatojumu un atbilstību SPRK metodikai, rezultātā apstiprināti divi siltumenerģijas tarifi. Siltumenerģijas tarifs 40,71 EUR/MWh būs spēkā līdz 2022. gada 30. septembrim, kas iekļaus, tostarp neparedzētās izmaksas, kas komersantam radušās pēdējo divu gadu laikā. Šāda situācija...

Arī Mārupes novadā būs iespēja skatīties LAMPU kopā

LAMPA
01.09.2020.
Sarunu festivāls LAMPA vienmēr atradīs veidu, kā sarunām par svarīgāko neapdzist. Arī šogad festivāls notiks un to būs iespējams piedzīvot, kā ierasts, bez maksas no 2. līdz 5. septembrim digitāli un klātienē. Pasaule mainās – sarunām ir jāturpinās! Šogad visus festivāla pasākumus būs iespējams noskatīties tiešraidē jebkurā sev ērtā vietā Latvijā un citviet pasaulē – vienam pašam vai kopā ar savējiem. Festivāla galvenā norises “vieta” būs festivāla mājaslapa, kurā vienkopus būs pieejami visi šī gada pasākumi gan tiešraidē to norises brīdī, gan pēc tam arī arhīvā. Daži pasākumi norisināsies kā...

Rīgā un Pierīgā notiks Zemessardzes 1. Rīgas brigādes orientēšanās mācības

zemessardze
27.08.2020.
No 28. līdz 30. augustam Mārupes, Babītes, Bauskas, Iecavas, Ķekavas, Stopiņu un Garkalnes novados, kā arī Rīgā, notiks Zemessardzes 1. Rīgas brigādes vienību orientēšanās mācības. Mācībās, tai skaitā diennakts tumšajā laikā, zemessargi pārvietosies pa koplietošanas teritorijām un ceļiem formastērpos, ar ieročiem un ekipējumu. Mācību laikā ārpus vienību bāzēm nekāda veida munīcija netiks izmantota. Mācību mērķis ir pilnveidot un uzturēt zemessargu iegūtās iemaņas efektīvai darbībai apvidū jebkurā diennakts laikā. Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina iedzīvotājus izturēties pret mācībām ar...

No 1. septembra būtiskas izmaiņas maršrutā Rīga–Rāmava–Baloži, Rīga–Olaine, Rīga–Pavasari–Virši, Rīga–Jaunmārupe, Rīga–Mārupe, Rīga–Daugmale un Rīga–Tekstilnieks

pietura
27.08.2020.
Pielāgojot autobusu kustības sarakstu pasažieru pārvietošanās paradumiem, kā arī uzlabojot ērtības, kas saistītas ar pieturu atrašanās vietu Rīgā, no 2020. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.5432 Rīga–Rāmava–Baloži, Nr.5034 Rīga–Olaine, Nr.5171 Rīga–Pavasari–Virši, Nr.5433 Rīga–Jaunmārupe, Nr.5435 Rīga–Mārupe, Nr.6779 Rīga–Daugmale un Nr.6991 Rīga–Tekstilnieks. No 1. septembra tiks veikti grozījumi maršrutā Nr.5432 Rīga–Rāmava–Baloži, Nr.5034 Rīga–Olaine un Nr.5171 Rīga–Pavasari–Virši, mainot gan esošo reisu izpildes laiku, gan atverot jaunus reisus, gan atsevišķās dienās...