Sabiedrība

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībā īstenot sporta interešu izglītības programmu tenisā

08.04.2019.

Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām veikt valsts pārvaldes uzdevumu uz līdzdarbības līguma pamata, īstenojot sporta interešu izglītības programmu tenisā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 15.maijam Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā  Daugavas ielā 29, Mārupē, slēgtā aploksnē

Konkursa dokumentācija pieejama zemāk vai saņemama drukātā veidā domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Domes lēmumsKonkursa nolikums, līdzdarbības līgums, vērtēšanas komisijas nolikums.

Valsts pārvaldes uzdevums ir īstenojams Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma noslēgšanas brīža līdz 2021.gada 31.maijam. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību pasākumos, kas veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Pieteikumu vērtēšanu veic domes izveidota pieteikumu vērtēšanas komisija.