Līdz 6. aprīlim aicina darbā ar jaunatni iesaistītos no pašvaldībām un NVO pieteikties supervīziju atbalstam

23.03.2022.

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldību un nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) pārstāvju psihoemocionālo labbūtību un mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā radītās sekas uz psihoemocionālo veselību, aicinām jaunatnes jomā iesaistītos pieteikties supervīziju atbalstam!

Laika posmā no 2022. gada aprīļa līdz 2022. gada decembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022 un Erasmus+ stratēģiskās partnerības "Europe Goes Local" ietvaros organizēs supervīziju grupas, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai profesionālu supervizoru vadībā.

Projekta laikā paredzētas profesionāla supervizora vadītas 8 grupu (līdz 12 cilvēkiem) sesijas 1 reizi mēnesī, kur katra no grupu supervīzijām plānota 3 stundu garumā. Lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks, pēc inidividuālas vienošanās ar supervizoru, katram dalībniekam tiks nodrošināta iespēja saņemt 2 individuālās (dalībnieks un supervizors) supervīzijas, kur katra no tām paredzēta 1 stundas apjomā. 

Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

 

Supervīziju projektā tiks veidotas 5 supervīziju grupas:

1.      1.grupa (klātiene) ar norises laiku darba dienās (laika posmā līdz plkst. 17:00);

2.      2.grupa (klātiene) ar norises laiku darba dienu vakaros (laika posmā pēc plkst. 17:00);

3.      3.grupa (tiešsaiste) ar norises laiku darba dienās (laika posmā līdz plkst. 17:00);

4.      4.grupa (tiešsaiste) ar norises laiku darba dienu vakaros (laika posmā pēc plkst. 17:00);

5.      5.grupa (klātiene) ar norises laiku darba dienās (laika posmā līdz plkst. 17:00) pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem ar studiju vizītes elementiem (viesošanās dalībnieku pārstāvētajās pašvaldībās un pieredzes apmaiņa vizīte).

 

Prasības projekta dalībniekiem:

  • Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no pašvaldībām vai NVO un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
  • Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 8 grupu supervīziju tikšanās reizēm, kas notiks no 2022. gada aprīļa līdz 2022. gada decembrim, kā arī jārēķinās ar 8 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.
  • Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (8 grupu un 2 individuālās tikšanās) un kafijas pauzes grupu supervīziju laikā klātienē.
  • Grupu supervīzijas klātienē plānots organizēt atbilstoši katras supervīzijas norises brīdī valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.
  • Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz projekta norises vietu JSPA, Mūkusalas ielā 41, Rīgā un atpakaļ. Gadījumā, ja grupu supervīzijas tiks plānotas ārpus JSPA telpām, dalībniekiem tiks segti transporta izdevumi.
  • Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto. 

 

Pieteikšanās anketa pieejama, sekojot saitei: https://ej.uz/supervizijas_2022 

 

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 2022.GADA 6. APRĪLIM!

 

Informācija atrodama JSPA tīmekļvietnē: šeit

 

Agnese Kārkliņa,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore