Pašvaldības iestādēs mērķtiecīgi veikti energotaupības pasākumi

21.09.2023.

Strauji pieaugot energokrīzei, Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) meklējusi dažādus veidus, kā mazināt elektroenerģijas un siltumapgādes patēriņu. 

Pašvaldības speciālisti jau pagājušā gada augustā apzināja enerģijas taupīšanas pasākumus, tā rezultātā, piemēram, sakārtojot siltummezglu darba režīmu (diena, nakts, brīvdienas, skolās arī brīvlaika nedēļās), apkures sezonas laikā samazinot iekštelpu temperatūru par dažiem grādiem, bet nodrošinot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Papildus tam Pašvaldība 2022. gada augustā sagatavoja rīkojumu “Par enerģētisko resursu patēriņu optimizāciju Mārupes novada pašvaldībā”, kā arī, turpinot īstenot pirms gada uzsākto kampaņu “5 soļi zaļākai rītdienai”, aicināja 29 Pašvaldības iestādes iesaistīties energotaupības pasākumos. To mērķis bija mazināt elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu Pašvaldības iestādēs. Rīkojums noteica vienlaikus veikt arī energotaupības pasākumus pilsētvidē. Sākoties jaunajai apkures sezonai, Pašvaldības iestādes sakārtoja siltummezglus, lai tie strādātu atbilstoši iekštelpu un āra temperatūrai.

Tika veikts regulārs audits, pārbaudot siltummezglu darbību atbilstoši noteiktajiem parametriem, nepieciešamības gadījumā veicot uzlabojumus. Tika sakārtota ventilācijas sistēma, pielāgojot tās režīmu iestāžu darba laikam un izslēdzot tās darbību brīvdienās. Papildus tika veikta telpu apgaismojuma nomaiņa uz LED (gaismu izstarojošo diožu) spuldzēm. Vecās lampas aizstājot ar LED, bija iespēja samazināt apgaismojumam patērētās kilovatstundas par 50%. Dažas iestādes ieviesa arī citas tehnoloģijas, piemēram, ierīkoja apgaismojuma sensorus vai dimmēšanas funkciju. Tāpat iestādes veica arī izglītojošus pasākumus saviem darbiniekiem.

2023. gada augustā, apkopojot datus un Pašvaldības iestāžu veiktos pasākumus, secināts, ka vislielāko ietaupījumu gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas jomā uzrādījusi pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, PII “Mārzemīte” aktīvi strādājusi darbinieku izglītošanā, organizējot izglītojoši izskaidrojošo semināru par enerģētisko resursu patēriņu taupīgu un lietderīgu izmantošanu, kā arī aicinot pedagogus kopā ar bērniem izvērtēt, kā katrā bērnu grupiņā vai kabinetā iespējams taupīgāk un saimnieciskāk lietot elektrības resursus.

Pateicība PII Mārzemīte

Kā stāsta PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma, enerģijas taupības pasākumi bija visu kopīgs darbs, iesaistīti tika arī audzēkņu vecāki: “Kopā ar visu kolektīvu izveidojām un noteicām pozīcijas, kur un kā mēs varam ieekonomēt, proti, dzīvot taupīgāk, prasmīgi patērējot elektrību, siltumu un ventilāciju. Par enerģijas taupības pasākumiem runājām ar iestādes padomi un uzrunājām visu audzēkņu vecākus grupu vecāku sapulcēs, jo arī vecāki tiek iesaistīti, piemēram, elektroenerģijas prasmīgā lietošanā.”

Ilze Celma

PII "Mārzemīte" vadītāja Ilze Celma.

Ilze Celma min pasākumu kopumu, kas ļāvis pirmsskolas izglītības iestādei saimniekot ekonomiskāk: “Nedaudz pamainījām ierastos paradumus un arī iekārtu tehniskos parametrus, kas palīdzēja sasniegt vēlamo rezultātu: dienas gaišajā laikā pēc iespējās taupām elektrības patēriņu grupiņās un kabinetos, turam žalūzijas atvērtas un izmantojam saules gaismu; regulāri izslēdzam apgaismojumu, izejot no telpām, kur neviens vairs neuzturas; tējkannās vārām tikai nepieciešamo ūdens daudzumu, bez vajadzības neturam ieslēgtas ierīces rozetē (tējkannas, datorus un citus). Izmantojam saules siltumu, turot žalūzijas atvērtas, piesildām telpas; ievērojam vēdināšanas ilgumu, samazinājām naktī ūdens temperatūru, samazinājām temperatūru grupiņās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem; regulāri veicam telpu temperatūras monitoringu; veicām apkures katlu parametru pārbaudi un visur, kur bija iespējams, tos samazinājām un nomainījām/iestatījām ekonomiskāku darbošanās režīmu, noregulējām silto grīdu termoregulatorus un termostata galvas radiatoriem; ventilācijas sistēmā samazinājām jaudu aptuveni par 15 - 20%. Ventilācijai tika iestatīti parametri, kas mums ļāva to lietot ekonomiski un ar sabalansētu gaisa plūsmu. Jāatzīst, ka tieši ar “Mārzemītes” lielās saimes atbildīgu iesaistīšanos un atbalstu energoresursu patēriņu taupīgā lietošanā esam kopīgi panākuši labu ekonomiju! Tas nenoliedzami ir komandas darbs!

 

Veicot visus iepriekš minētos pasākumus, PII “Mārzemīte” izdevies būtiski samazināt resursu patēriņu: salīdzinot ar 2021. gadu, elektroenerģijas patēriņš samazināts par 70543,98 kWh, siltumenerģiju izdevies samazināt par 161,102MWh. Paldies PII “Mārzemīte” kolektīvam par atbildīgu rīcību enerģijas taupības pasākumu ieviešanā!

Energotaupības pasākumi tiks turpināti arī 2023./2024. gadā.

Pie ergoefektivitātes taupības pasākumiem jāmin arī Pašvaldības īpašumu pārvaldes veiktie pasākumi pilsētvidē, samazinot apgaismojuma intensitāti ielās un parkos, tostarp izslēdzot ielu apgaismojumu un fasāžu dekoratīvo apgaismojumu atsevišķās nakts stundās, kā arī nomainot ielu apgaismojuma veidu dažās Mārupes novada apkaimēs. Salīdzinot ar 2021. gadu, enerģijas patēriņš samazināts par 244 362,46 kWh. Rezultāts ir sasniegts. Darbi vēl turpinās, pakāpeniski nomainot esošo ielu apgaismojumu pret jaunākās paaudzes apgaismojumu veidiem.

Raksts tapis sadarbībā ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi, Attīstības un plānošanas pārvaldi un PII “Mārzemīte