Izstrādāts interaktīvs elektroniskais buklets par ES finanšu piesaistes iespējām

23.07.2012.

Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis interaktīvu elektronisko bukletu, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības (ES) finanšu piesaistes iespējām. Buklets paredzēts plašai lietotāju auditorijai – pašvaldībām un tās iestādēm, valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām.

Galvenais mērķis, veidojot interaktīvo elektronisko bukletu, bijis radīt maksimāli ērti un vienkārši izmantojamu finansējuma avotu meklētāju. Interaktīvais elektroniskais buklets sniedz atbalstu projektu iniciēšanā, ļaujot „soli par solim” atlasīt informāciju, ņemot vērā katra projekta iesniedzēja individuālās prasības un projekta specifiku.

Papildus tam elektroniskais buklets piedāvā uzzināt par pasākumiem saistībā ar ES fondiem, pierakstīties jaunumu saņemšanai un iepazīties ar jau ieviesto projektu aprakstiem pašvaldību teritorijās. Pēc ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas sniegtajiem datiem (dati aktualizēti 26.06.2012) redzams, ka Mārupes novadā pabeigti vai vēl ieviešanas procesā kopumā ir 33 ES struktūrfondu atbalstītie projekti.

Par regulāru interaktīvā elektroniskā bukleta informācijas aprites nodrošināšanu rūpēsies Rīgas plānošanas reģions. Interaktīvais elektroniskais buklets no šodienas ir pieejams Rīgas plānošanas reģiona mājaslapā www.rpr.gov.lv.