Z/S "Zālītes’’ informē par veiktajiem pasākumiem smilšu vētru novēršanai

13.05.2020.

Z/S ‘’Zālītes’’ Mārupes novadā daudzus gadus nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu. Apstrādāta tiek gan pašu īpašumā esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, gan arī īrētā no īpašniekiem, kuri šobrīd nevēlas apbūvēt sev piederošos īpašumus. Pēdējā gada laikā pie Z/S ir vērsušies vairāki šādi zemes īpašnieki, ar lūgumu izmantot zemi lauksaimniecībai, jo Valsts Zemes dienests ir sācis pastiprināti kontrolēt LIZ (lauksaimniecībā izmantojamās zemes) apstrādi un par neapstrādātu LIZ piemēro dubulto zemes nodokļa likmi.

Z/S ‘’Zalītes’’ pamatnodarbošanās ir ķirbju audzēšana. Ķirbji tiek audzēti vairāk kā 6 ha platībā. Latvijā nav reģistrēts neviens herbicīds ķirbjos pret nezālēm, tāpēc cīņai ar nezālēm iepriekšējos gados ir liela nozīme. Līdz šim Z/S izmantoja melnās papuves (zeme tiek kultivēta, tiklīdz ir sadīgušas jaunās nezāles, un tas tiek darīts līdz pat 5 reizēm gadā). Ņemot vērā pēdējo gadu sausos un vējainos pavasarus un cilvēku neapmierinātību ar smilšu vētrām, Z/S šajā 2020. gadā ir sākusi izmantot dažāda veida zaļās papuves, lai atrastu labāko risinājumu. Gaujas un Bebru ielas krustojumā 2,8 ha ir apsēti ar rudziem, Trenču un Krones ielas krustojumā šopavasar tika iesēts āboliņš. Trenču un Kurmales ielas krustojumā esošais lauks 3,7 ha platībā pagājušajā rudenī netika mehanizēti apstrādāts, līdz ar to tur sadīgušās nezāles tiks miglotas. Lauka virskārtā paliks nezāļu atliekas, kuras stipri mazinās smilšu vētru iespējamību.

Lauki, kuros šogad tiks stādīti ķirbji, tiek mehāniski apstrādāti jau no marta beigām. Lauks ķirbjiem ir jāiekultivē līdz pat 30 cm dziļumam, un laukā maija beigās tiks stādīti ķirbji. Diemžēl šajos laukos vēju radītās smilšu vētras aprīlī un maijā nav novēršamas. Z/S ‘’Zālītes’’ iepriekš lūdz būt saprotošiem pie šiem cilvēka neietekmējamiem vides apstākļiem un to radītājam sekām, kuras ne tikai rada iedzīvotāju nesapratni, bet arī rada materiālos zaudējumus pašai saimniecībai.