Turpinās ielu ceļu tīrīšana no sniega

28.11.2023.

Šobrīd uz pašvaldības ielām un ceļiem strādā 9 ziemas tehnikas vienības, darbi turpināsies visu dienu. Jārēķinās, ka ceļu uzturēšana notiek prioritārā secībā, atbilstoši uzturēšanas klasēm. Ielām ar augstāku satiksmes intensitāti tiek piešķirta augstāka klase. Pirmkārt tiek tīrīti A klases ceļu posmi un no sniega tiek atbrīvotas ietves, apstrādājot tās ar pretslīdes materiālu.

Aicinām plānot papildu laiku braucieniem, rēķinoties ar ziemas laikapstākļiem.

 

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) ielas un ceļi tiek uzturēti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām. 

Lai veiktu uzturēšanas darbus, ielām un ceļiem nosaka uzturēšanas klases -  A, B, C, D. Klasi nosaka atbilstoši satiksmes intensitātes uzskaites datiem, jo lielāka transportlīdzekļu  intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. 

Pašvaldības ielu un ceļu  ziemas uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā uzturēšanas klasi. Prioritāri, neatkarīgi no uzturēšanas klases, Pašvaldība veic ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbus sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutos. 

Ielu un ceļu ar cieto segumu, kuriem ir noteikta A un B uzturēšanas klase, slīdamības novēršana līdz gaisa temperatūrai -10oC tiek veikta ar mitro sāli. Zemākā temperatūrā mitrais sāls vairs nespēj reaģēt, tad tiek izmantots smilts-sāls maisījums. Uz pārējām ielām un ceļiem ar cieto segumu, kā arī uz ceļiem ar grants/šķembu segumiem slīdamība tiek novērsta ar smilts-sāls maisījumu. 

D uzturēšanas klases ielu/ceļu brauktuves tiek attīrītas no sniega līdz divām reizēm sezonā vai, izvērtējot reālo nepieciešamību un Pašvaldības budžeta iespējas. 

Pašvaldības īpašumā esošo gājēju ceļu (ietvju), veloceļu, pieturvietu, atpūtas vietu, stāvlaukumu attīrīšana no sniega/kaisīšana ar pretslīdes materiālu  jāveic 24 stundu laikā pēc snigšanas beigām, apstrāde ar pretslīdes materiāliem notiek arī, izvērtējot laikapstākļus, sevišķi pie mainīgām gaisa temperatūrām, tai skaitā ietvju seguma mitrumu un ledus kārtas iespējamu veidošanos, pazeminoties gaisa temperatūrai. 

 

Mārupes novada pašvaldības ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā skatīMārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2023./2024. gada ziemas un vasaras sezonai (no 16.10.2023. līdz 15.10.2024.) (apstiprināts 25.10.2023.) Domes lēmums

 

Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases - interaktīvā karte skatāma ŠEIT

 

Mārupes novada ielu, ceļu, laukumu un gājēju celiņu ziemas ikdienas  uzturēšanas darbus šajā sezonā veic:  

  • SIA “Eco Baltia vide”  - Mārupes pilsētas un Mārupes pagasta Pašvaldības ielas un autoceļi. 

  • SIA “Hagberg” - Mārupes pilsētas, Mārupes, Babītes un Salas pagasta Pašvaldības iekšpagalmi, laukumi, gājēju un velosipēdu celiņi, kā arī Babītes un Salas pagasta ielas Piņķos, Babītē, Priežciemā, Sēbruciemā un Spuņciemā. 

  • SIA “Wizzi Urban” -  Pašvaldības ielas un autoceļi Babītes un Salas pagastos. 

Uzņēmumiem ziemas periodā jānodrošina sniega tīrīšana un slīdamības mazināšana uz ceļiem, ielām, gājēju celiņiem un laukumiem, ņemot vērā laikapstākļus, kaisot  ar mitro sāli vai smilts–sāls maisījumu. Ziemas uzturēšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu un kaisīšanas un tīrīšanas iekārtu sensoru, kas fiksē tehnikas pārvietošanos un iekārtu lietošanu. 

Atbilstoši līgumu nosacījumiem šajā sezonā ziemas uzturēšanas darbu veikšanā jābūt iesaistītām 18 tehnikas vienībām – lielajai un mazajai traktortehnikai, ziemas kaisītājiem, autogreideriem. 

Atgādinām, ka Mārupes novada teritoriju šķērso arī vairāki valsts autoceļi, par kuru uzturēšanu atbild VSIA “Latvijas Valsts ceļi” - Daugavas iela, Kantora iela, Plieņciema iela, Stīpnieku ceļš un “vecais” Jelgavas ceļš, autoceļi P-132, P-133, A5, A10, A9, V14, V10, V20. 

 

Informāciju sagatavoja Pašvaldības īpašuma pārvaldes Inženierbūvju nodaļas ceļu būvinženieri 

ziema