"Rīgas meži" plāno meža kopšanas un mežaudzes atjaunošanu veicinošus darbus pie Lapsām, Babītes pagastā

19.09.2023.

SIA “Rīgas meži” plāno meža kopšanas un mežaudzes atjaunošanu veicinošus darbus atsevišķos meža nogabalos Tīreļu mežniecības Babītes apgaitā, pie Lapsām, Babītes pagastā, Mārupes novadā (109., 110. un 114.kvartālos). Meža darbu laikā lūgums netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika un ievērot piesardzību!

Darbi un to mērķi: 

  • meža kopšana: to veic, lai uzlabotu paliekošās mežaudzes augšanas apstākļus, sastāvu un veselību. Kopšanas cirtē tiks izcirsti visi atpalikušie, slimie un kukaiņu invadētie koki, savukārt paliekošie veselie koki tiks vienmērīgi izretināti;
  • meža atjaunošanas veicināšana: pēc atjaunošanas cirtes veikšanas plānots atjaunot mežaudzi ar “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe” izaudzētiem kvalitatīviem priedes (‘Pinus sylvestris var. rigensis’) un bērza (‘Betula’) stādiem. Pirms koku stādīšanas tiks sagatavota augsne. Tuvākajos gados šajās platībās notiks regulāra mežaudzes agrotehniskā kopšana, lai atbrīvotu jaunos kokus no laika gaitā izaugušajiem traucējošiem augiem un apēnojuma;
  • darbu laikā tiks saglabātas mežā esošās dabas vērtības, piemēram, liela izmēra kritalas, kadiķi, skudru pūžņi, atsevišķi sausie koki putnu barības bāzes uzlabošanai, kukaiņiem un citiem mazajiem meža iemītniekiem.

Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

Darbu plānotais laiks: 2023.gada septembra vidus – 2023.gada beigas.

 

Darbu platība un ciršu veidi: 22 ha, atjaunošanas un kopšanas cirtes:

  • atjaunošanas cirte: teritorijas, kurās tiks atjaunota kvalitatīva mežaudze. Atjaunošanas cirte nozīmē, ka gada laikā no tās uzsākšanas, mežaudzes vai tās daļas, šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu;  
  • kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiks izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki un krūmi. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana tehnikas vajadzībām, pameža tīrīšana, koku zāģēšana, kokmateriālu un ciršanas atlieku izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Meža darbu laikā lūgums netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika un ievērot piesardzību!

 

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību.