Privātpersonu līdzmaksājums par Mārupes Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem atcelts līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai valstī

01.03.2021.

2021.gada 24.februāra Mārupes novada domes sēdē (prot. Nr.2)  pieņemts lēmums atcelt privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, kas noteikti ar Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumu nr.33 (prot.Nr.19).

Saistībā ar ārkārtējās situācijas valstī izsludināšanu un ar to saistītajiem ierobežojumiem, kas attiecas uz sporta nodarbību organizēšanu, un ņemot vērā to, ka Mārupes Sporta centra iekštelpās nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu treniņu procesu, dome lēmusi atcelt privātpersonu līdzmaksājumu par periodu no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai valstī.