Piedalies budžeta plānošanā - ierosini ideju!

11.07.2022.

kopbudzets

Ir ideja, kā pašvaldībai apgūt 50 000 EUR? Ierosini!

Ikvienam dota iespēja dalīties ar idejām, kā pašvaldībai apgūt kopsummā 250 000 EUR budžeta līdzekļu. Vienas idejas finansējums paredzēts līdz 50 000 EUR.

Idejas apraksts jāiesniedz līdz 2.septembra plkst. 23:59, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu: https://forms.office.com/r/DTZ1ew2md2 vai izdrukā PIETEIKUMA VEIDLAPU un iesniedz to klātienē, nogādājot vienā no Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem - Daugavas ielā 29, Mārupē vai Centra ielā 4, Piņķos.

LĪDZDALĪBAS BUDŽETA NOLIKUMS

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālr.: 67914377 vai rakstot e-pastu: lidzdaliba@marupe.lv

Par līdzdalības budžeta izlietojumu un idejām, kuras īstenojamas, lems pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji, balsojot. Projektus, kuri gūs iedzīvotāju atbalstu, īstenos pašvaldība.

Projekta iesniedzējs var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība, vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Projekts tiks īstenots Mārupes novada teritorijā un tā rezultātā radītie ieguldījumi būs brīvi un plaši pieejami sabiedrībai.

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, citai publiskai personai piederošā īpašumā vai privātpersonai piederošā īpašumā gadījumā, ja ir saņemts īpašnieka saskaņojums.

Ideju atlases laiks ir no 2022.gada 4.jūlija līdz 2023.gada 13.janvārim, kad tiks paziņoti rezultāti. Projektu īstenošanu paredzēts uzsākt 2023.gadā.