Paziņojums par SIA "Industry Service Partner" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Jaunmārupē

20.06.2024.

2024. gada 14. jūnijā SIA “Industry Service Partner” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa 

palielinājums

Ražošanas tarifs

90.31

92.60

2.5%

Pārvades un sadales tarifs

22.09

20.53

-7.1%

Tirdzniecības tarifs

0.18

0.22

22.2%

Siltumenerģijas apgādes tarifs

112.58

113.35

0.7%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2025. gada 1. janvārī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu, lietotājs var SIA ”Industry Service Partner” Jūrmalā, Zemeņu ielā 74, administrācijas telpās darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar atbildīgo personu Māri Kunicki (tālruņa numurs +371 25747552, e-pasta adrese maris.kunickis@ispartner.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Industry Service Partner” (reģistrācijas Nr. 40003635527, juridiskā adrese: Zemeņu iela 74, Jurmala, LV – 2008; e-pasta adrese maris.kunickis@ispartner.lv), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas iela 45, Rīga, faksa Nr. 67097277), vai tās reģionālās struktūrvienības adresē (e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

SIA “Industry Service Partner”