Paziņojums par būvniecības ieceres (Tirdzniecības vietas novietošanai Zeltiņu ielā 16) nodošanu publiskai apspriešanai

01.04.2016.

Būvniecības ieceres veids, adrese: Tirdzniecības vietas novietošana, zemesgabals 0,1364ha, adrese: Zeltiņu iela 16, Mārupe, kadastra Nr.80760030804.

Materiāli izvietoti: no 2016. gada 01. aprīļa līdz 01. maijam Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 1.stāvs, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Tālrunis: 67149863.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: 2016.gada 21.aprīlī pkst. 17:30.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:  no 2016.gada  01. aprīļa līdz 01. maijam Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 1.stāvs, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Vai epasts: ansis.kempelis@gmail.com, Tālrunis: 29213978.

Būvniecības ierosinātājs: Gints Bikars Zeltiņu iela 16, Mārupe.

Būvprojekta izstrādātājs:  Gatis Bērziņš , sert.Nr. 10-1140, Hanzas iela 4-38, Rīga.

fotomontaza

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Mārupes novada būvvalde pieņems lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu.

APTAUJAS LAPA

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

2016.gada 1.aprīļa Mārupes novada Būvvaldes lēmums Nr.3 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu"