Paveiktais sabiedriskās kārtības nodrošināšanā aprīlī

12.05.2023.

Laika posmā no 1. līdz  30. aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 200 izsaukumus.


Tika saņemta informācija no Mārupes, ka autobusa pieturā atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī ar redzamām brūcēm uz sejas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas pēc personas apskates nolēma to hospitalizēt. Par notikušo pašvaldības policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu.

Tika saņemts izsaukums, kur kāda persona alkohola reibumā pie veikala neadekvāti uzvedās, traucējot apkārtējos. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Pārkāpums tika pārtraukts. Pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Tika saņemts izsaukums, kur kādā dzīvoklī atrodas persona bezpalīdzīgā stāvoklī, iespējams bezsamaņā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā,  informācija apstiprinājās. Iekļūšanai dzīvoklī tika piesaistīti attiecīgie dienesti. Pēc dzīvokļa atvēršanas tika konstatēts, ka persona ir bezsamaņā. Medicīnas darbinieki personu hospitalizēja. 

Tika saņemta informācija, kur kāda persona informēja policiju, ka kopā ar draugu lietojuši alkoholu savā garāžā un tagad nevarot izkļūt, jo esot ieslēgti. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija neapstiprinājās. Personas alkohola reibuma dēļ nevarēja atrast izejas durvis. Par nepamatotu policijas izsaukumu pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 

Tika saņemta informācija, ka kāda persona ir izgājusi no dzīvesvietas un nav atgriezusies. Sarunas laikā tika iegūta visa nepieciešamā informācija, pēc kuras policijas darbinieki uzsāka personas  meklēšanu. Apsekojot iespējamās personas atrašanās vietas, persona tika atrasta un nogādāta dzīvesvietā.

Tika saņemta informācija, ka kāda persona vadot automašīnu stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Automašīnas vadītājs tika aizturēts un nodots Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Laika posmā no 1. līdz 30. aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 87 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā – 5;
  • par nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu  – 1;
  • par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu  – 1;
  • par atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 2; 
  • par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 49;
  • par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 25;
  • par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 2;
  • atteikums uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu – 2.

 

Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības diennakts tumšajā laika posmā - ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.