PĀRCELTA Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

25.03.2020.

Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek mainīts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks.

Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtas situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 14.04.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts līdz 29.04.2020. Pakārtoti, arī publiskās apspriešanas sanāksme, kas bija plānota 26.03.2020, tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu datumu, kad tiks lemts par ārkārtas situācijas atcelšanu.

Par turpmākām publiskās apspriedes norisēm aicinām sekot līdzi Mārupes novada mājaslapā, ĢeoLatvija.lv un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā varam.gov.lv.