Būvniecības ieceres Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!” publiskā apspriešana

18.02.2016.

Būvniecības ieceres Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!”, adrese „Pamati”, Mārupē, kad.Nr.80760031381, publiskā apspriešana

Norises laiks 18.02.2016.-18.03.2016.

1. Mārupes novada būvvaldes sēdes protokols Nr.5, pielikums Nr.3, lēmums Nr.3 „Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību”.

2. 2016.gada 18. februāra Mārupes novada Būvvaldes lēmums Nr.1.

3. Informatīvie materiāli no 18.02.2016. līdz 18.03.2016. izvietoti:

1) Mārupes novada būvvaldes telpās Daugavas ielā 29, Mārupē;

2) Interneta mājas lapā šeit.

4. Atsauksmes iesniedzamas līdz 18.03.2016.

1) Pa pastu – Mārupes novada būvvalde, Daugavas iela 29, Mārupe LV 2167;

2) Iesniedzot klātienē – Mārupes novada būvvaldē, Daugavas iela 29, Mārupe LV 2167, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās 9.00-18.00;

3) Elektroniski – ilvins@indizains.lv

5. Būvniecības ieceres prezentācija notiks 01.03.2016. plkst. 17.30, Mārupes novada būvvaldē, Daugavas iela 29, Mārupe LV 2167.

6. Būvniecības ierosinātājs SIA “PUSE PLUS”, reģ. Nr.40003183024, adrese: Kauguru iela 2a, Rīga, LV-1046, atbildīgā persona Roberts Freidensons, t.67451354

7. Būvprojekta izstrādātājs SIA „BK ROYAL” reģ.. Nr.40103592370 būvkom. reģ. Nr. 10145-R, adrese: Bauskas iela 15–42, Rīga. LV-1004. Aigars Blažēvics, t.29247041.