Babītes vidusskolā norisinājies svešvalodu skatuves runas konkurss

09.02.2023.

2. februārī Babītes vidusskolā notika Mārupes novada svešvalodu skatuves runas konkurss 6. - 8. klašu skolēniem, kurā vairāk nekā 50 dalībnieku no Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, Salas sākumskolas un Babītes vidusskolas uzstājās ar radošiem dzejas priekšnesumiem.

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus!
Angļu valodā
1. vieta - Marko Nāburgs (Jaunmārupes pamatskola), Tīna Liepiņa (Mārupes Valsts ģimnāzija), Justīne Baumane (Mārupes Valsts ģimnāzija);
2. vieta - Marta Maculēviča (Mārupes Valsts ģimnāzija);
3.vieta - Patrīcija Rugāja (Babītes vidusskola).

Vācu valodā
1.vieta - Roberta Bacāne (Jaunmārupes pamatskola);
2.vieta - Isabella Dinulovice (Babītes vidusskola);
3. vieta - Elizabete Klintiņa (Mārupes Valsts ģimnāzija).

Krievu valodā
1. vieta Amina Ahmedova (Mārupes pamatskola);
2. vieta Daniils Karoļs (Mārupes pamatskola);
3. vieta Loreta Boļšakova (Mārupes Valsts ģimnāzija).

1. vietu ieguvēji pārstāvēs Mārupes novadu starpnovadu svešvalodu runas konkursā 15. februārī Ķekavas novada Doles Tautas namā, kurā piedalīsies skolēni no Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novada.

123
456


Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde