Sabiedrība

10.oktobrī sāksies pieteikšanās Veselības veicināšanas nometnei Mārupes pamatskolā

08.10.2019.
es

 

Mārupes pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Putnis” 2019. gada rudens brīvlaikā, t.i. 21.10.2019. – 25.10.2019. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni, kas tiks organizēta Mārupes pamatskolas telpās Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā.

Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos.

Nometnes programmā paredzētas:

  • teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību;
  • izpratni veidojošas nodarbības par atkarību izraisošām vielām un procesu izplatību samazināšanu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par seksuālās veselības veicināšanu;
  • teorētiskās nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes (vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai, spēles, sacensības, stafetes, u.c.);
  • ekskursija pie veselīgas pārtikas ražotāja.

Nometnes norises laiks: no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim 5 (piecas) darba dienas no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Nometnes dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni.

Pieteikšanos nometnei organizē biedrība “Putnis”.

Dalība nometnē ir bez maksas. Nometni finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros, identifikācijas numurs MND 2019/032.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesūtīšanas secībā (priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuri ne reizi nav piedalījušies šāda veida nometnēs).

Nometnei bērnus varēs pieteikt elektroniski no 2019. gada 10. oktobra no plkst. 11:00, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama šeit.